Menu
Nieuwe Arbowet vergroot duurzame inzetbaarheid

De vernieuwde Arbowet draagt bij aan meer duurzame inzetbaarheid van werknemers. Dat zegt de VCP in een reactie op de aangepaste regelgeving die per 1 juli ingaat. In de nieuwe Arbowet wordt de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroot en staat preventie nog meer centraal.

Basiscontract

Een van de belangrijkste punten is de invoering van het basiscontract, dat minimumeisen stelt aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers. De bedrijfsarts krijgt volgens de nieuwe regels een steviger rol in de nieuwe Arbowet, evenals de preventiemedewerker die door elk bedrijf moet worden aangewezen. De preventiemedewerker heeft een adviesrol en staat daarbij in contact met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners.

Bedrijfsarts

In de nieuwe Arbowet staat onder meer dat een werknemer de bedrijfsarts kan bezoeken als hij vragen heeft over zijn gezondheid in relatie tot het werk. Daarnaast moet de bedrijfsarts ook iedere werkplek kunnen bezoeken om zo het bedrijf beter te leren kennen. Indien de werknemer twijfelt aan de juistheid van het door de bedrijfsarts gegeven advies, kan de werknemer een second opinion van een andere bedrijfsarts aanvragen. In de nieuwe Arbowet staat verder dat de bedrijfsarts de werkgever moet adviseren over het toepassen van preventieve maatregelen voor gezond en veilig werken van de werknemers.

Veilig en gezond werken
De Arbowet is ervoor bedoeld dat werknemers gezond en veilig kunnen werken en geldt voor alle werkgevers en werknemers in Nederland, dus bijvoorbeeld ook voor deeltijd- en flexwerkers, uitzendkrachten, personen met een nulurencontract en stagiaires. Werkgevers en arbodienstverleners krijgen tot 1 juli 2018 de tijd om de contracten aan te passen. Klik hier voor meer informatie over de nieuwe Arbowet.

Laatste nieuws

9e Pensioennieuwsbrief VCP: Wet Toekomst Pensioenen in de Eerste Kamer

30 maart 2023

9e Pensioennieuwsbrief VCP: Wet Toekomst Pensioenen in de Eerste Kamer

Aanbieding petitie behoud IOW aan Tweede Kamerleden

27 maart 2023

Aanbieding petitie behoud IOW aan Tweede Kamerleden

Pensioenfederatie lanceert handige tool: ‘Bij welk pensioenfonds hoor ik?’

22 maart 2023

Pensioenfederatie lanceert handige tool: ‘Bij welk pensioenfonds hoor ik?’

Meer nieuws
Naar boven