Menu
Nieuwe Beleidsmedewerker Erna Bak

Sinds 1 april jl. is Erna Bak in dienst gekomen bij de VCP. Erna heeft eerder geruime tijd bij Vakbond De Unie gewerkt en daarna heeft zij aan werkgeverszijde gewerkt.

Op het gebied van pensioenen valt het nodige werk te verzetten als gevolg van de invoering van het nieuwe pensioenstelsel. Maar ook op het terrein van medezeggenschap is er het nodige te doen. Al met al zullen de ervaringen die Erna heeft opgedaan goed van pas komen op deze werkterreinen. Erna kijkt er erg naar uit om de onderwerpen rondom pensioen en medezeggenschap aan te pakken.

Laatste nieuws

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

De Participatiewet schiet tekort, fundamentele verbeteringen nodig

14 mei 2024

De Participatiewet schiet tekort, fundamentele verbeteringen nodig

Meer nieuws