Menu
Nieuwe content keuzebegeleiding pensioendeelnemers

Op de website voor pensioenprofessionals werkenaanonspensioen.nl is nieuwe content geplaatst over het thema keuzebegeleiding. Binnen de Wet Toekomst Pensioenen en aanverwante wetten zoals de Wet bedrag ineens, krijgen pensioendeelnemers meer keuzemogelijkheden. Dat klinkt goed, toch is de VCP heel terughoudend met het geven van meer keuzes aan deelnemers, omdat die vaak niet goed uitpakken en deelnemers de gevolgen niet goed kunnen overzien. Goede keuzebegeleiding vanuit pensioenuitvoerders en goede (fiscale) informatie vanuit de overheid is dan ook essentieel volgens de VCP.

Nieuwe open norm keuzebegeleiding

In de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) is een nieuwe open norm opgenomen, om ervoor te zorgen dat pensioenuitvoerders deelnemers goed informeren over de keuzes. De nieuwe wettelijke norm treedt in werking op het moment dat het Wetsvoorstel toekomst pensioenen een wet wordt. De wet wordt nu behandeld in de Tweede Kamer. Wanneer de wet ingaat is nog niet zeker.

Verschillende vormen

Sommige keuzemogelijkheden zijn een wettelijk recht, zoals bijvoorbeeld het pensioen mee kunnen nemen naar de nieuwe werkgever bij baanwisseling. Andere keuzemogelijkheden zijn niet verplicht en worden door sociale partners overeengekomen. Welke keuzes een deelnemer kan maken hangt af van de eigen pensioenregeling. Zie hier op www.werkenaanonspensioen.nl welke keuzemogelijkheden er al allemaal zijn.

Voorkom suboptimale keuzes

Een suboptimale keuze of een combinatie van suboptimale keuzes van een deelnemer kan leiden tot een te grote en onomkeerbare achteruitgang in de hoogte van de pensioenuitkering of een andere ongewenste uitkomst. Daarom is naast het informeren het goed begeleiden van deelnemers en het wijzen op risico’s en fiscale effecten of effecten voor toeslagen dan ook belangrijk. Lees hier meer over het onderwerp keuzebegeleiding.

Goed laten informeren

De VCP adviseert pensioendeelnemers voorafgaand aan grote pensioenkeuzes zich altijd goed te laten informeren door een financieel adviseur of de eigen vakbond. Een pensioenuitvoerder kent vaak niet de gehele financiële positie en de afwegingen die van belang zijn om te betrekken bij het al dan niet maken van een weloverwogen keuze.

Laatste nieuws

Discussie in Kamerdebat verschuift naar middeninkomens.

21 september 2023

Discussie in Kamerdebat verschuift naar middeninkomens.

Reacties aangesloten vakorganisaties op miljoenennota

21 september 2023

Reacties aangesloten vakorganisaties op miljoenennota

Vernieuwde Handreiking zwangerschap en werk

21 september 2023

Vernieuwde Handreiking zwangerschap en werk

Meer nieuws
Naar boven