Menu

De rente blijft maar dalen. Dat is slecht nieuws voor de dekkingsgraad van onze pensioenfondsen. Het betekent dat de kans bestaat dat de invoering van het nieuwe FTK per 1-1-2015 leidt tot een extra daling van de dekkingsgraad. Dat kan betekenen dat fondsen weer in een reservetekort komen dan wel in onderdekking. De VCP adviseert de fondsen te komen met een gericht communicatiebeleid.

Het is verstandig dat pensioenfondsen tijdig berichten aan de deelnemers wat de mogelijke gevolgen van het nieuwe FTK zijn. Dit kan via hun website of door dit te melden in het kwartaalbericht. Daarenboven is het verstandig een goed communicatieplan op te stellen dat eind dit jaar klaarligt.

Eind augustus gingen de dekkingsgraden van de meeste pensioenfondsen weer iets omhoog. De dekkingsgraad is een graadmeter voor de financiële positie van een pensioenfonds. Dit nieuws werd welkom ontvangen door de deelnemers van een pensioenfonds. Echter door de systematiek van het driemaandsgemiddelde is de rentedaling wel zichtbaar aan de vermogenskant, maar slechts beperkt aan de verplichtingenkant. Als de rente laag blijft, en dat is niet ondenkbaar, betekent dat een vertraagde daling van de dekkingsgraad. Vanaf 2015 wordt het driemaandsgemiddelde bij de rente vervangen door een twaalfmaandsgemiddelde van de dekkingsgraad. Daarnaast lijkt er een nieuwe UFR-methodiek te worden ingevoerd. Dat kan per 1-1-2015 bij de omrekening naar de nieuwe pensioenregels (FTK) een extra daling van procentpunten betekenen. Dat kan fondsen weer terugwerpen in een reservetekort en fondsen die nu een reservetekort hebben, weer in onderdekking brengen. Daarnaast zullen, als gevolg van het nieuwe FTK vanaf volgend jaar de buffers die een pensioenfonds moet aanhouden omhoog gaan en zal de ondergrens voor indexering van 105% omhoog gaan naar 110%. Ook zullen de regels wanneer geïndexeerd mag worden, worden aangescherpt. Dat zal betekenen dat met name volledig indexeren en eventuele inhaalindexering de komende jaren niet aan de orde zal zijn. Het is van groot belang dat deelnemers juist nu niet de indruk krijgen dat het allemaal weer de goede kant op gaat, door simpelweg te kijken naar de huidige dekkingsgraad van hun fonds. Zij dienen tijdig geïnformeerd te worden over de effecten van de lage rente en van de nieuwe pensioenwetgeving op de dekkingsgraad en de indexeringsverwachting van hun fonds en daarmee de ontwikkeling van hun pensioenaanspraken.

Alhoewel de Tweede Kamer over de nieuwe regels nog in debat gaat met staatssecretaris Klijnsma, adviseert de VCP de fondsbestuurders om een plan op te stellen om over deze ontwikkelingen te gaan communiceren. Al in het komende kwartaalbericht kan over deze ontwikkelingen worden bericht.

Fotocredit: De Nationale Beeldbank / Wilma van Maldegem

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws