Menu
Nieuwe informatie op werkenaanonspensioen.nl

In januari lanceerde de Stichting van de Arbeid in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de website werkenaanonspensioen.nl. Deze website is bedoeld om vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers – denk aan cao-partijen maar ook Ondernemingsraden en verschillende pensioenuitvoerders –  te ondersteunen bij de implementatie van de nieuwe Pensioenwet. De transitie naar het vernieuwde pensioenstelsel is een grote en omvangrijke klus.

Nieuwe content

Het informatieplatfom biedt naast handreikingen voor verschillende doelgroepen sinds deze week nieuwe informatie aan over onder onderwerpen als het overgaan naar het nieuwe stelsel (invaren) en de daarmee gemoeide compensatie en nieuwe informatie over de regels wanneer pensioenfondsen in de overgangsfase de pensioenen wel of niet mogen verhogen. Dit volgt op de informatie van begin juni over de verschillende contracten waaruit sociale partners kunnen kiezen.

Evenwichtige overstap

De transitie naar het vernieuwde pensioenstelsel moet op een evenwichtige manier plaatsvinden, voor alle leeftijdsgroepen. Om daarbij te helpen, zijn de relevante teksten uit de wetsvoorstellen overzichtelijk samengebracht, ondersteund met afbeeldingen en infographics. Zo kunnen de sociale partners, samen met de pensioenfondsen, gerichte keuzes maken voor hun transitie.

Ruimte voor indexatie

In de transitieperiode kunnen pensioenfondsen gebruik maken van speciale rekenregels (een aangepast financieel toetsingskader) als zij van plan zijn over te gaan naar het nieuwe pensioenstelsel. Die regels gaan gelden van 2023 tot en met 2027. Op basis van een nieuwe Algemene Maatregel van Bestuur (AmvB) vanaf 1 juli kunnen pensioenfondsen ook dit jaar in sommige gevallen eerder de pensioenen verhogen. Dat mag dan bij een beleidsdekkingsgraad vanaf 105%. De grootste pensioenfondsen ABP, PME en PFzW maken hier gebruik van en hebben al verhogingen aangekondigd per 1 juli en PFzW per 1 oktober. Een aantal andere pensioenfondsen besluit hier binnenkort over.

Voor meer informatie: kijk op de site van jouw eigen pensioenfonds.

Laatste nieuws

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

23 april 2024

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

22 april 2024

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

22 april 2024

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

Meer nieuws