Menu
Nieuwe kabinet moet professional de ruimte geven

Het nieuwe kabinet moet meer oog krijgen voor professionals. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de economie. Professionals moeten kunnen rekenen op inkomens- en werkzekerheid en meer ruimte krijgen om hun eigen loopbaan vorm te geven, zodat ze ook in de toekomst verzekerd zijn van werk. Dat zijn enkele aandachtspunten die de Vakcentrale voor Professionals (VCP) naar de informateur, Edith Schippers, en de onderhandelende partijen VVD, CDA, D66 en GroenLinks, heeft gestuurd (.pdf).

Lastenverlichting middengroepen
De VCP blijft erop hameren dat de lastenverzwaringen voor de middengroepen worden teruggedraaid. Mensen met een middeninkomen hebben het de afgelopen jaren flink voor de kiezen gehad. Zij moeten nu gaan profiteren van de economische voorspoed en van het overschot dat op de overheidsbegroting is ontstaan, stelt de vakcentrale in een brief. Ook moet er een einde komen aan de onzekerheid over de pensioenen. Ook daarbij moet worden gekeken naar de impact voor de middengroepen.

Fiscaal vriendelijk sparen
Professionals zijn van groot belang voor Nederland als innovatieland. Volgens de VCP wordt het steeds belangrijker dat professionals actief richting geven aan hun carrière. De dynamiek in de wereld neemt toe, banen en beroepen van middengroepen, waaronder ook hoger opgeleiden, staan onder druk. Door digitalisering en robotisering moeten werknemers tijdens de gehele loopbaan doorleren. De VCP pleit daarom voor een regeling waarin professionals fiscaal vriendelijk kunnen sparen voor scholing en ontwikkeling, zodat ze aantrekkelijk blijven op de arbeidsmarkt en zo hun waarde behouden voor de economie.

Eerlijk speelveld en normaal contract
De VCP vindt het van belang dat de doorgeslagen (Europese) aanbestedingen worden gestopt. Door (Europese) aanbestedingen en oneerlijke concurrentie ontstaat er een druk op de prijs en daarmee een neerwaartse druk op de werkgelegenheid en de kwaliteit daarvan. De VCP pleit voor een eerlijk speelveld waarin van valse concurrentie geen sprake is. De VCP ziet de normale arbeidsovereenkomst als uitgangspunt. Het sociale zekerheid- en arbeidsrecht moet een voldoende baan- en inkomensbescherming bieden aan werknemers, ook aan middengroepen. Flex is er voor piek en ziek. Om een gelijker speelveld te krijgen moet een level-up komen. De VCP wijst erop dat professionals hun vak willen uitoefenen en kwaliteit willen leveren. Zekerheid op een baan en een stabiel inkomen zijn daarbij van groot belang.

Veiligheid, onderwijs en zorg
Verder is het hoog tijd dat professionals in de veiligheid, onderwijs en zorg voldoende middelen krijgen. Door de bezuinigingen van afgelopen jaren is het voor hen lastig om hun werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. Nu het werk in deze sectoren toeneemt, moet er ook meer geld komen voor investeringen in deze sectoren.

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws