Menu
Nieuwe normen kankerverwekkende chroom VI

Voor het gebruik van het kankerverwekkende chroom VI gaan nieuwe normen gelden. Dat heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bekendgemaakt. Chroom VI komt onder meer voor in een aantal verfsoorten. Te veel blootstelling kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid.

Voortaan één grenswaarde
Tot nu toe werden twee waarden gehanteerd voor chroom VI, een hoge en een lage. De hoge waarde is echt een maximum, de lage waarde is het veiligst. De minister van SZW heeft nu besloten voortaan één grenswaarde te hanteren voor chroom VI-verbindingen. Het besluit gaat volgend jaar maart in.

Instemming VCP
De VCP is verheugd over het besluit. Het direct maatregelen nemen om werknemers beter te beschermen tegen een zeer kankerverwekkende stof is volgens het VCP van het grootste belang en volledig te rechtvaardigen.

Plan van aanpak
Als het halen van de grenswaarde niet technisch uitvoerbaar moeten bedrijven een plan van aanpak stellen. Daarin staat welke waarde wel haalbaar is en wanneer de grenswaarde gehaald kan worden. Tijdelijke inzet van persoonlijke beschermingsmiddelen kan dan nodig zijn. Daar waar haalbaarheidsproblemen zijn wil Inspectie SZW indien nodig, in gesprek met branches over de manier waarop het verder verminderen van de blootstelling aan chroom VI verbindingen kan worden bereikt.

Laatste nieuws

SER verkenning Europese Unie 2024-2029

28 september 2023

SER verkenning Europese Unie 2024-2029

SSWOM roept Kamerleden op de nek uit te steken voor jongeren met een beperking

28 september 2023

SSWOM roept Kamerleden op de nek uit te steken voor jongeren met een beperking

VCP YP roept de politiek op jongeren echt inspraak te geven

22 september 2023

VCP YP roept de politiek op jongeren echt inspraak te geven

Meer nieuws
Naar boven