Menu
Nieuwe ombudsman pensioenen benoemd per 1 november

De Ombudsman Pensioenen is een onafhankelijk instituut voor bemiddeling bij klachten en geschillen over de uitvoering van een pensioenreglement. Pensioenfondsen, verzekeraars en premiepensioeninstellingen zijn er bij aangesloten. Wie een klacht heeft over zijn pensioenfonds of verzekeraar maar er niet uitkomt, kan terecht bij de ombudsman.

Breed scala aan klachten

Klachten kunnen over van alles gaan: van afkoop van kleine pensioenen tot de gevolgen van bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid voor de pensioenopbouw. In 2020 ontving de ombudsman pensioenen 781 klachten. De gemiddelde doorlooptijd van een bemiddelingstraject was ruim drie maanden. Voorwaarde voor het indienen van een klacht is dat de klacht of geschil al is behandeld via de eigen interne klachtenprocedure van het pensioenfonds of verzekeraar. In het reglement van de Ombudsman Pensioenen is verder toegelicht wat de taken en de werkwijze van de ombudsman zijn.

SER

De SER heeft per 1 november een nieuwe ombudsman pensioenen benoemd. Het is Jeroen Steenvoorden (60), die de functie vijf jaar zal vervullen. De ombudsman pensioenen kan één keer worden herbenoemd. Steenvoorden is opvolger van Henriëtte de Lange. Hij zal de functie twee dagen in de week vervullen.

Laatste nieuws

In memoriam Wolter Muller

2 december 2023

In memoriam Wolter Muller

Vacature secretariaatsmedewerker VCP (24 uur)

28 november 2023

Vacature secretariaatsmedewerker VCP (24 uur)

Update uitwerking arbeidsmarktpakket

28 november 2023

Update uitwerking arbeidsmarktpakket

Meer nieuws