Menu
Nieuwe penningmeester VCP zoekt graag avontuur op

Als de dagen op elkaar gaan lijken, moet er snel iets nieuws komen, zegt Louis Otten (69). Dat was al zo voor zijn pensioen, en nu is het niet anders. Met een gezonde dosis levenslust is Otten dan ook begonnen als penningmeester bij de VCP. In die functie is hij automatisch toegetreden tot het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur.

Fiscale achtergrond

Louis Otten is van huis uit iemand die over geld gaat, kwam na de Meao terecht in diverse fiscale functies bij onder meer waterschappen en Rijkswaterstaat. In die hoedanigheid sloot hij zich ook aan bij de Vereniging De Nieuwe Ambtenaar (VDNA), onderdeel van de CMHF. Bij de CMHF is hij nog steeds penningmeester.

Eigen geluid VCP

Louis is zeer gemotiveerd om de functie ook bij de VCP te gaan doen. “De VCP heeft binnen de polder een heel eigen geluid en slaagt er goed in dat geluid over de bühne te brengen. We geloven in de kracht van het woord en gebruiken goede argumenten om ons verhaal kracht bij te zetten.”

Pensioendossier

Louis Otten is in het bijzonder gecharmeerd van de manier waarop de VCP zich in de pensioenonderhandelingen heeft opgesteld. “De doelen in het Pensioenakkoord zijn van begin af aan heilig geweest. Dat verhaal is met kracht neergezet en wordt tot op de dag van vandaag scherp gemonitord.”

Slim opgesteld

“Door geen ja en geen nee te zeggen tegen de uitwerking van het Pensioenakkoord laat de VCP zien dat we kritisch in de wedstrijd zitten en ons terecht zorgen maken over de groep van 45- tot 60-jarigen. Tegelijk is de VCP constructief en worden ook de zaken benoemd die wel goed zijn geregeld. De VCP heeft een scherp oog voor de gevolgen van de uitwerking voor onze achterban, zonder daarbij de grote lijn uit het oog te verliezen. Dat alles doet de VCP heel slim.”

Nieuwe stap

Vanuit zijn economische achtergrond voelt Louis zich het meest thuis in zaken als de pensioendiscussie en financiële zaken, zoals de VCP-begroting. Een deel van het werk binnen het bestuur zal inhoudelijk nieuw zijn, zoals de toekomst van cao’s. “Dat is best spannend, maar ik zie het vooral als kans voor mezelf. Ik kan alleen maar zeggen dat ik daar veel zin in heb. Het is een nieuwe stap in mijn leven.”

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws