Menu

Culemborg, 7 april
Pb 0407-05

MHP-reactie op ontwerpbesluit pensioenparameters

Nieuwe pensioenregels drukken koopkracht

“De nieuwe pensioenregels die minister Donner vandaag heeft voorgesteld, kunnen de koopkracht verder onder druk zetten. Dit heeft een negatief effect op het economische herstel, omdat de consumentenbestedingen hiermee negatief beïnvloed worden. Een gemiddelde werknemer – middengroepen – levert dan al gauw een 0,5% extra koopkracht in. En dit komt bovenop alle andere bezuinigingsmaatregelen, die de overheid nog voor ons in petto heeft”, aldus MHP-bestuurder Eddy Haket.

In een ontwerpbesluit over de zogenaamde pensioenparameters heeft minister Donner vandaag aangegeven dat de pensioenfondsen vanaf 2011 moeten uitgaan van lagere toekomstige rendementen op pensioenbeleggingen. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor de vermogens, die pensioenfondsen moeten aanhouden. Vanwege deze boekhoudkundige regels, die dan minder aansluiten op de werkelijke, gemiddelde rendementen, worden pensioenfondsen gedwongen ofwel de pensioenpremies te verhogen ofwel het herstel van de pensioenindexaties uit te stellen. Volgens de MHP is dit geen goede ontwikkeling voor de economie.

De brief over de bredere discussie ten aanzien van de toekomst van de aanvullende pensioenen, die minister Donner vandaag ook naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, ziet de MHP als een goede aanzet om de discussie te vervolgen met de sociale partners. De MHP is echter van mening dat eerst de sociale partners aan zet zijn, voordat de politiek zich in deze discussie gaat mengen. Het primaat van de aanvullende pensioenen behoort toe aan werknemers en werkgevers.

Laatste nieuws

9e Pensioennieuwsbrief VCP: Wet Toekomst Pensioenen in de Eerste Kamer

30 maart 2023

9e Pensioennieuwsbrief VCP: Wet Toekomst Pensioenen in de Eerste Kamer

Aanbieding petitie behoud IOW aan Tweede Kamerleden

27 maart 2023

Aanbieding petitie behoud IOW aan Tweede Kamerleden

Pensioenfederatie lanceert handige tool: ‘Bij welk pensioenfonds hoor ik?’

22 maart 2023

Pensioenfederatie lanceert handige tool: ‘Bij welk pensioenfonds hoor ik?’

Meer nieuws
Naar boven