Menu
Lachende professionele vrouw tegenover twee andere mensen in een kantoor

Er komt een nieuwe subsidieregeling voor sectoren om mensen die door de coronacrisis hun baan dreigen kwijt te raken ergens anders weer werk te laten vinden. Met deze regeling kunnen sectoren subsidie aanvragen voor sectoraal maatwerk. Het subsidiegeld kan worden besteed aan ontwikkeladvies, begeleiding, scholing en EVC-trajecten.

Coronacrisis

Door de uitbraak van het coronavirus is de arbeidsmarkt volop in beweging. Banen staan op de tocht of zijn al verdwenen en in diverse sectoren is niet zeker wat er in de toekomst gaat gebeuren: de terugval van de werkgelegenheid kan tijdelijk zijn maar ook blijvend. De sectorale aanpak is er op gericht zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden en iedereen zo lang mogelijk op de arbeidsmarkt te behouden. De sociale partners spelen hierbij een belangrijke rol.

Aanpak

De VCP is via de Stichting van de Arbeid nauw betrokken geweest bij de uitwerking van de subsidieregeling, die vandaag door het ministerie van SZW bekend is gemaakt. VCP-voorzitter Nic van Holstein is positief over de nieuwe regeling. “Het is van groot belang dat sectoren goed in kaart brengen waar de knelpunten zitten en hoe we zoveel mogelijk mensen aan het werk kunnen houden, ook na de coronacrisis. Daarmee kan worden voorkomen dat zij werkloos worden.” De Stichting van de Arbeid heeft de decentrale partners in een brief geadviseerd gebruik te maken van de regeling.

Sociale partners

De regeling is in eerste instantie bedoeld voor sectoren die werknemers niet meer aan het werk kunnen houden, maar ook sectoren waarin juist sprake is van tekorten kunnen subsidie aanvragen. De hoofdregel is dat bij een subsidieaanvraag zowel een werkgevers- als een werknemersorganisatie betrokken moeten zijn. De aanvraag moet dus breed worden gedragen binnen de sector.

Behoud van werk

De regeling valt onder NL leert door. Onder die naam zijn tijdens de coronacrisis al eerder twee andere subsidieregeling in het leven geroepen voor ontwikkeladviezen en scholing. Nu komt daar dus de subsidieregeling voor sectoren bij. Ook langs andere wegen wordt alles in het werk gesteld om mensen aan het werk te houden. Op dit moment wordt gewerkt aan de oprichting van 35 zogeheten Regionale Mobiliteits Teams voor begeleiding van werk naar werk. Ook hierin spelen de sociale partners waaronder de VCP een actieve rol.

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws