Menu
Nieuwe tarieven belastingen en premies

Zoals elk jaar heeft de VCP weer de belangrijkste belastingen en premies op een rijtje gezet. Daarnaast willen we u attenderen op een aantal specifieke wijzigingen.

Minimumloon
Het minimumloon wordt in 2023 met 10,15% verhoogd. Deze stijging zal niet automatisch zijn weerslag krijgen in het verdere loongebouw. Dit is voor de cao onderhandelingstafels, de VCP raadt aan om deze verdere doorwerking wel mee te nemen. De verhoging van het minimumloon zou ook een steun in de rug moeten zijn voor werknemers die daar boven zitten. Met deze verhoging van het minimumloon zijn ook AOW, uitkeringen en bijstand verhoogd.

Belastingen en kortingen
Het begin van de tweede schijf is verlegd en opgeschoven naar ruim 73.000 euro. Ook de arbeidskorting is fors verhoogd. Dit is echter wel gepaard gegaan met een sterkere afbouw. Ook het tarief voor de laagste schijf is verlaagd naar 36,93%. Dit betekend dat alle aftrekposten nu met de laatste verlagingsstap ook een aftrekpercentage hebben van 36,93%.
Daarnaast zijn de reiskosten en thuiswerkvergoedingen verhoogd in 2023 en is voor kleine werkgevers onder druk van de Tweede Kamer de werkkostenregeling verruimd tot 3% van de loonsom (<400.000 euro). Het eigen woningwaarde forfait is iets verlaagd wat betekend dat mensen met een eigen huis hier licht profijt van hebben.

Tips voor de belastingaangifte
Box3: er is heel veel te doen over box 3. Indien u belast bent in box 3 in de voorgaande jaren is het aan te raden of u nog bezwaar kunt maken. meer informatie leest u op de site van de belastingdienst en de rijksoverheid. Voor de komende jaren komt er een soort overbruggingsperiode met een uiteindelijk nieuwe meer werkelijk rendement systeem in 2026. Er is echter zoveel gewijzigd dat de VCP het niet aandurft om aan te geven wat er precies gebeurd vanaf komend jaar. Het is daarom aan te raden goed na te gaan wat het in uw individuele situatie verstandig is. Wel wordt het heffingsvrij vermogen verhoogd naar 57.000 euro met als peildatum 1 januari.

Ook dit jaar zal de belastingdienst met vooraf ingevulde belastingformulieren werken. Het is aan te raden dit goed langs te lopen om zeker te zijn dat de vooraf ingevulde informatie correct is. Verwacht u loonsverhogingen zorg dat uw voorlopige aanslag en toeslagen met de juiste inkomens rekenen, zodat u straks geen naheffingen krijgt. Het kan soms verstandig zijn iets te veel inkomen op te geven voor de voorlopige aanslag en toeslagen, zodat u er zeker van bent nu niet teveel te ontvangen, bij narekening zal het te weinig ontvangen bedrag alsnog aan u toebedeeld worden. Houd daarbij altijd rekening met uw persoonlijke situatie.

Laatste nieuws

Nic van Holstein

27 februari 2024

In gesprek met Nic van Holstein: De poort naar politiek Den Haag

Arbeidsmarkt diversiteit architect

22 februari 2024

Meer werknemers bouwen pensioen op!

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

20 februari 2024

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

Meer nieuws