Menu

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) stelt naar aanleiding van de inwerkingtreding op 1 januari van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) een meldpunt in. De VCP wil zo meer zicht krijgen op hoe de nieuwe wet in de praktijk uitpakt. “Wij verwachten dat we met het meldpunt eventuele misstanden snel aan het licht kunnen brengen”, zegt VCP-beleidsmedewerker Sacha Heemskerk.

Transitievergoeding

De VCP heeft van meet af aan gemengde gevoelens gehad over de Wab, die de kloof tussen vaste en flexibele contracten moet verkleinen. Met name de nieuwe regels rond de transitievergoeding en de cumulatiegrond zijn de vakcentrale in het verkeerde keelgat geschoten. “Daarom stellen we een meldpunt in waar werknemers terecht kunnen met hun ervaringen. Denk daarbij aan werkenden die door de nieuwe regels eerder kans lopen op ontslag, een lagere ontslagvergoeding krijgen, of oproepkrachten die te laat horen dat ze toch niet hoeven te komen werken”, aldus Heemskerk.

Aanloop

Nu al zijn de gevolgen van de Wab merkbaar, zegt Heemskerk. “Ontslagen worden uitgesteld omdat werkgevers vanaf 1 januari in sommige gevallen een veel lagere transitievergoeding gaan betalen en omdat er ruimere ontslagmogelijkheden komen. Ook worden contracten niet verlengd en uitgesteld tot na 1 januari omdat de zogeheten ketenregeling wordt verruimd.”

Lobby

De VCP zal de komende maanden inventariseren hoe de Wab in de praktijk gaat werken. De informatie die de VCP via het meldpunt verzamelt zal alleen worden gebruikt voor lobbydoeleinden richting politiek. Voor individuele vragen en advies verwijst de VCP werknemers door naar hun eigen vakorganisatie. De VCP vertegenwoordigt in het sociaal overleg meer dan vijftig vakorganisaties en behartigt daarbij de belangen van professionals, van onderwijzers, ambtenaren tot kraanmachinisten, artsen en hoger technisch personeel.

Voor het meldpunt, klik hier

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws