Menu

Culemborg, 24 september 2012

MHP-reactie op nieuwe rekenregels pensioenfondsen:

“Niks doen geen optie, maar regels nog te strak”

“Zonder aanvullende maatregelen moeten de pensioenpremies soms wel met 25% stijgen en kunnen mensen met 15% korting worden geconfronteerd. Er moest dus iets gebeuren, maar in onze ogen bieden de door staatssecretaris De Krom van SZW aangekondigde maatregelen alleen op korte termijn enige soelaas, maar op langere termijn nog onvoldoende”, aldus MHP-voorzitter Bob van der Wal.

Zonder aanvullende maatregelen voor de rekenregels zouden niet alleen alle deelnemers zwaar worden gedupeerd, maar wordt ook de economie fors geschaad. De consumptie zou nog verder worden ontmoedigd door koopkrachtverlies onder gepensioneerden (pensioenkortingen) en actieve deelnemers (hogere pensioenpremies). Dit betekent lagere belastinginkomsten voor de overheid, maar ook een sterker oplopende werkloosheid.

De aanstaande pensioenkortingen en premieverhogingen worden deels veroorzaakt doordat we langer leven dan voorzien. “Door de stijgende levensverwachting moeten fondsen langer pensioen uitkeren dan was voorzien. De rekening hiervan zullen we met z’n allen moeten delen, omdat we allemaal langer leven”, aldus Van der Wal.

De andere oorzaak zijn de strakke spelregels waarmee pensioenfondsen hun toekomstige verplichtingen en beleggingsopbrengsten moeten bepalen. Deze spelregels spelen onvoldoende in op de uitzonderlijke situatie, die zich nu op de financiële markten voordoet. “We hebben de laatste maanden bij het Ministerie van SZW aangedrongen op andere spelregels, die meer recht doen aan de omstandigheden en het verschil tussen pensioenfondsen en verzekeraars. Deels wordt hier nu gehoor aan gegeven, maar voor de lange termijn zijn we er nog niet”, aldus Van der Wal.

“Wij maken ons als MHP zorgen over de inkomenspositie van de gepensioneerde middengroepen, die voor een belangrijk deel van hun inkomen zijn aangewezen op een aanvullend pensioen en verder geen inkomensondersteuning hebben via allerlei toeslagen of fiscale regelingen. Zij hebben nauwelijks mogelijkheden om iets aan hun inkomensachteruitgang te doen. Maar ook over jongeren maken we ons zorgen. Ze bouwen minder pensioen op en de werkloosheid zal verder oplopen. Schoolverlaters en jongeren met een tijdelijk contract zullen dit vaak als eerste merken”, aldus Van der Wal. De MHP betreurt het verder dat de overheid bezuinigt op het flankerend beleid om langer door werken mogelijk te maken.

Download hier het persbericht van het Ministerie van SZW

Laatste nieuws

Advies aan Hoge Raad over toepassen arbeidskorting bij WGA-uitkering

24 juni 2024

Advies aan Hoge Raad over toepassen arbeidskorting bij WGA-uitkering

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

19 juni 2024

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

19 juni 2024

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

Meer nieuws