Menu

Ook de 15.000 gedupeerden die door het WW-dagloonbesluit onterecht veel minder uitkering ontvingen, krijgen toch compensatie van minister Asscher. De vakbonden FNV, CNV en VCP zijn blij dat hun hardnekkige protesten nu toch resultaat opleveren voor de vaak schrijnende gevallen. Met de compensatie die de minister Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft toegezegd komt nu vanaf het eerste kwartaal 2018 toch ook een tegemoetkoming voor hun lagere WW-uitkering.

Leo Hartveld, algemeen secretaris FNV: ”Goed dat de minister dit nu oplost. Onze leden hebben hier het afgelopen jaar keihard voor gestreden, om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen gecompenseerd zouden worden voor de feitelijk verlaging van hun uitkering door dit besluit.”

FNV, CNV en VCP benadrukken het belang van een adequate en ruimhartige voorschotregeling, nu de minister aankondigt dat de compensatie voor deze groep pas vanaf het eerste kwartaal 2018 kan plaatsvinden. Veel werknemers zijn door het oneerlijke Dagloonbesluit 2015 in financiële problemen gekomen. De ergste financiële nood moet zo snel mogelijk gelenigd worden.

Nic van Holstein, voorzitter VCP: “Het is goed om te vernemen dat ook deze gedupeerden worden gecompenseerd. Het is nu zaak snel met een voorstel te komen zodat zij eindelijk duidelijkheid krijgen.”

Gedupeerde Marc die door het besluit ineens van 984 euro per maand moest zien rond te komen is enorm opgelucht. “Nu hoef ik me niet meer de hele dag zorgen te maken over hoe ik het eind van de maand ga halen en kan ik me vol richten op het zoeken naar een nieuwe baan.”

Maurice Limmen, voorzitter CNV: “Waar het ons om gaat is dat die mensen die er toch in zijn geslaagd een andere baan te vinden, niet vervolgens worden gestraft met een veel lagere uitkering als hun nieuwe baan misloopt. Het is goed dat de minister hierop ingrijpt en wat ons betreft moet dat dus ook zo snel mogelijk! Goed gedrag moet beloond!”

FNV, CNV en VCP hebben de minister er eerder op gewezen dat er geen sprake was van gelijke behandeling van de gedupeerden van het gewijzigde dagloonbesluit. Voor starters, flexwerkers en herintreders was al wel compensatie voor geleden schade geregeld. Maar voor een groep die te maken heeft met twee WW-rechten zou dit niet mogelijk zijn. Ook het antwoord van de minister op eerdere vragen van de centrales dat voor hem uitvoerbaarheid boven rechtvaardigheid gaat, heeft FNV, CNV en VCP teleurgesteld. Ruim een jaar na de toezegging van minister Asscher om het WW-lek te repareren voor iedere gedupeerde, viel ondanks een aangepast en eerlijker dagloonbesluit, nog steeds een groep van naar schatting 15.000 gedupeerden buiten de compensatie. Deze ‘herlevers’ hebben twee WW-rechten, waarvan het oude WW-recht is geëindigd. Bijvoorbeeld in het geval van Marc.

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws