Menu
Ombudsman Pensioenen ondergebracht bij SER

Per 1 januari 2015 is het secretariaat van de Ombudsman Pensioenen ondergebracht bij de SER. De Ombudsman Pensioenen is een onafhankelijke instelling die klachten en geschillen behandelt over de uitvoering van een pensioenreglement.

Er worden jaarlijks 500 – 700 schriftelijke klachten aan de Ombudsman Pensioenen voorgelegd.Zaken kunnen aan de Ombudsman worden voorgelegd door de rechtstreeks belanghebbenden. Dit zijn deelnemers, gewezen deelnemers, gepensioneerde deelnemers of hun nagelaten betrekkingen.De werkwijze van de Ombudsman Pensioenen verandert inhoudelijk niet.

De Ombudsman Pensioenen is per 1 januari 2015 gehuisvest in het SER-gebouw. Het postadres van de Ombudsman Pensioenen (Postbus 93560, 2509 AN Den Haag) is ongewijzigd. Het telefoonnummer is nieuw: 070-3499620.

Het dagelijks bestuur van de SER heeft met het verzoek ingestemd en op 19 december 2014 is de overeenkomst van samenwerking ondertekend. Met de overgang komt een einde aan het dienstverleningscontract met het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. De Ombudsman Pensioenen is per 1 april 1995 ingesteld door de toenmalige Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen en de Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen. Sinds de oprichting in 1995 hebben pensioenfondsen, pensioenverzekeraars en PPI’s zich aangesloten bij de ombudsman.

Zie voor meer informatie over de Ombudsman Pensioenen deze link.

Laatste nieuws

Pensioenfederatie lanceert handige tool: ‘Bij welk pensioenfonds hoor ik?’

22 maart 2023

Pensioenfederatie lanceert handige tool: ‘Bij welk pensioenfonds hoor ik?’

Grote zorgen om het leidend maken van medisch oordeel bedrijfsarts

21 maart 2023

Grote zorgen om het leidend maken van medisch oordeel bedrijfsarts

Petitie: De VCP pleit voor behoud inkomensondersteuning ouderen

21 maart 2023

Petitie: De VCP pleit voor behoud inkomensondersteuning ouderen

Meer nieuws
Naar boven