Menu
Ondertekening Nationaal Onderwijs Akkoord (NOA)

Op 19 september is het onderhandelaarsakkoord voor het Nationaal Onderwijs Akkoord (NOA) ondertekend dat meer banen en vrijheid, minder werkdruk en rompslomp moet opleveren. Er wordt geïnvesteerd in het onderwijs en extra geld wordt beschikbaar gemaakt als sociale partners voor 1 juni een nieuwe cao hebben afgesloten. Dit zorgt ervoor dat er meer tijd en geld voor scholing van leraren is. In 2017 dient iedere onderwijsgevende gekwalificeerd en bevoegd te zijn. Ook is er ruimte voor een loonsverhoging voor leraren in primair- en voortgezet onderwijs en het mbo, waardoor de nullijn van tafel is.

Andere onderdelen van dit akkoord zijn een nieuwe seniorenregeling en 3000 extra banen voor jonge leraren. Leraren zullen eerder een vast contract krijgen. Ook wordt er een onderzoek gedaan naar de werkdruk in het onderwijs. Het sociaal leenstelsel is geen direct onderdeel van het NOA, echter als de politiek dit besluit wordt een gedeelte van de opbrengst gebruikt als tegemoetkoming van de ingeboekte bezuinigingen voor het hoger onderwijs uit het regeerakkoord.

Ondertekenaars van dit NOA zijn de Federatie van Onderwijsorganisaties (FvOv), CNV Onderwijs, VSNU, Vereniging Hogescholen, MBO-, PO-, en de VO-raad. Afwezigen bij het overleg waren de studentenorganisaties, waaronder het ISO. Leden van de verschillende achterbannen worden nog geraadpleegd voordat het een definitief akkoord is.

Photo credit: cybrarian77 via photopin cc

Laatste nieuws

Huidige subsidieronde duurzame inzetbaarheid nog open tot eind maart

6 februari 2023

Huidige subsidieronde duurzame inzetbaarheid nog open tot eind maart

Depressie

2 februari 2023

VCP, FNV en CNV geen voorstander van extra verplichting tijdens re-integratie

Laat om- en bijscholing niet over aan de markt

1 februari 2023

Laat om- en bijscholing niet over aan de markt

Meer nieuws
Naar boven