Menu
Ondertekening Nationaal Onderwijs Akkoord (NOA)

Op 19 september is het onderhandelaarsakkoord voor het Nationaal Onderwijs Akkoord (NOA) ondertekend dat meer banen en vrijheid, minder werkdruk en rompslomp moet opleveren. Er wordt geïnvesteerd in het onderwijs en extra geld wordt beschikbaar gemaakt als sociale partners voor 1 juni een nieuwe cao hebben afgesloten. Dit zorgt ervoor dat er meer tijd en geld voor scholing van leraren is. In 2017 dient iedere onderwijsgevende gekwalificeerd en bevoegd te zijn. Ook is er ruimte voor een loonsverhoging voor leraren in primair- en voortgezet onderwijs en het mbo, waardoor de nullijn van tafel is.

Andere onderdelen van dit akkoord zijn een nieuwe seniorenregeling en 3000 extra banen voor jonge leraren. Leraren zullen eerder een vast contract krijgen. Ook wordt er een onderzoek gedaan naar de werkdruk in het onderwijs. Het sociaal leenstelsel is geen direct onderdeel van het NOA, echter als de politiek dit besluit wordt een gedeelte van de opbrengst gebruikt als tegemoetkoming van de ingeboekte bezuinigingen voor het hoger onderwijs uit het regeerakkoord.

Ondertekenaars van dit NOA zijn de Federatie van Onderwijsorganisaties (FvOv), CNV Onderwijs, VSNU, Vereniging Hogescholen, MBO-, PO-, en de VO-raad. Afwezigen bij het overleg waren de studentenorganisaties, waaronder het ISO. Leden van de verschillende achterbannen worden nog geraadpleegd voordat het een definitief akkoord is.

Photo credit: cybrarian77 via photopin cc

Laatste nieuws

Nic van Holstein

27 februari 2024

In gesprek met Nic van Holstein: De poort naar politiek Den Haag

Arbeidsmarkt diversiteit architect

22 februari 2024

Meer werknemers bouwen pensioen op!

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

20 februari 2024

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

Meer nieuws