Menu

Culemborg, 9 oktober 2012

Onderwijs als werkplaats voor talent

“Uitgaven aan het onderwijs en zijn leerlingen en studenten zijn een investering in de toekomst, geen kostenpost. Als onderwijsorganisaties willen we zorgvuldig met die investeringsuitgaven omgaan en de kwaliteit verbeteren. Daarvoor hebben we een tienpuntenplan opgesteld en aangeboden aan de kabinetsinformateurs en de Tweede Kamer om de kwaliteit van het onderwijs naar een hoger plan te tillen”, aldus Jacqueline van Langeraad, voorzitter van het MHP-Platform Onderwijs. Dit platform is een samenwerkingsverband van veertien bij de MHP aangesloten onderwijsorganisaties.

Onder de titel ‘Onderwijs als werkplaats voor talent’, zijn vandaag door het Platform Onderwijs van de MHP tien speerpunten gepresenteerd om de kwaliteit in het onderwijs te verhogen en op die manier de concurrentiepositie van Nederland vast te houden en te verbeteren. Daarvoor is eerst nodig dat de politiek stopt met het onderwijs als kostenpost te beschouwen. Onderwijs is een investering in de toekomst. Taakstellingen, een langstudeerboete en plannen voor een sociaal leenstelsel zijn allemaal ingegeven door een bezuinigingsdrift en zullen op termijn de samenleving meer kosten, dan opleveren. De rode draad van het tienpuntenplan is dat er weer meer accent komt te liggen op het primaire proces, namelijk het onderwijzen en het vak van docent/leraar, en dat er beter wordt ingespeeld op de behoeftes van de arbeidsmarkt. Ook wordt gepleit voor een sterke publieke toezichthouder, die wildgroei tegengaat, toeziet op voldoende opleidingen en de toegankelijkheid in het hoger onderwijs bewaakt.

“Met deze tien speerpunten willen we bereiken dat de werkvloer niet alleen méér talent opleidt, maar dat het ontwikkelen van het talent ook beter aansluit bij de toenemende eisen van de arbeidsmarkt. Onderwijs als werkplaats voor talent”, aldus Van Langeraad.

Download hier het MHP-tienpuntenplan ‘Nederland vol Talent’.

Laatste nieuws

Tweede fase brede publiekscampagne pensioen vandaag van start

2 oktober 2023

Tweede fase brede publiekscampagne pensioen vandaag van start

Grote zorgen bij arbeidsongeschikte werknemers over wegvallen arbeidskorting

2 oktober 2023

Grote zorgen bij arbeidsongeschikte werknemers over wegvallen arbeidskorting

SER verkenning Europese Unie 2024-2029

28 september 2023

SER verkenning Europese Unie 2024-2029

Meer nieuws
Naar boven