Menu
Onrust groeit, lastenverlichting blijft achter

Maak nu eindelijk eens serieus werk van lastenverlichting. Die oproep doet de VCP aan de regeringscoalitie. “De overheid heeft al jaren een miljardenoverschot, terwijl de werknemer steeds krapper bij kas zit. Dat is niet meer uit te leggen”, zegt VCP-vicevoorzitter Gerrit van de Kamp. “Verlaag die torenhoge lasten nu eens. Werknemers en gepensioneerden snakken naar meer bestedingsruimte.”

Meeprofiteren
De Nederlandse werknemer ziet in zijn portemonnee amper iets terug van de economische groei, en dat in een periode van lage werkloosheid en arbeidskrapte, zo staat in een brief van de VCP aan de politieke leiders van de regeringsfracties. “De inkomens gaan weliswaar omhoog, maar intussen stijgen de lasten nog veel harder: denk aan de btw-verhoging, de energielasten en de voedselprijzen, om maar een kleine greep te noemen. “Laat de mensen nu eindelijk meeprofiteren!”, zegt VCP-vicevoorzitter Van de Kamp.

Groeiende onrust
De VCP wijst op de groeiende onrust over achterblijvende besteedbare inkomens. Van de Kamp: “Na de crisis is keer op keer koopkrachtstijging beloofd, maar werknemers, met name middeninkomens, zien het niet terug. Steeds ook weer blijkt de koopkracht achter te blijven door lagere loonontwikkeling of hogere inflatie. Recent onderzoek laat zien dat de marginale druk zo hoog is opgelopen dat bruto inkomensstijgingen volledig worden wegbelast.”

Schadelijk voor de professional
De VCP roept het kabinet op de lastenverzwaringen van de middengroepen terug te draaien. “Door zaken als globalisering, flexibilisering en druk op de arbeidsvoorwaarden is er veel onzekerheid. Dat wordt alleen maar erger als het kabinet nu geen actie onderneemt. Niemand zit te wachten op terugtrekking achter de dijken, maar die kant gaat het wel op. Dat is schadelijk voor de economie voor bedrijven en dus ook voor de professional.”

Bestedingsruimte
Recent onderzoek van vakorganisatie De Unie, aangesloten bij de VCP, laat zien dat middelbaar en hoger opgeleiden de door het kabinet beloofde bestedingsruimte niet voelen. Dat is schadelijk voor de stabiliteit van de samenleving.

Lees hier de brief

Laatste nieuws

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

De Participatiewet schiet tekort, fundamentele verbeteringen nodig

14 mei 2024

De Participatiewet schiet tekort, fundamentele verbeteringen nodig

Meer nieuws