Menu
Ons Rutte bin zuunig of…

Het afgelopen jaar stonden veel werknemers in de publieke sector met veel passie in de frontlinie. Zij moeten kunnen rekenen op een werkgever die met evenveel passie het CAO-overleg voert, zegt CMHF-interimvoorzitter Marc de Natris.

Roerig jaar

Het bewogen jaar 2020 nadert zijn einde. Sinterklaas is net geweest en voor velen van u begint over twee á drie weken de kerstvakantie. Een kerstvakantie die net als het jaar 2020 anders zal verlopen dan dat we gewend zijn. Wat niet verandert is de periode van de vele – digitale – vergaderingen, om nog voor het scheiden van het jaar zaken af te ronden. Binnen de publieke sector is dit zeker aan de orde. Veel cao’s in de publieke sector verlopen 31 december 2020.

Passie

Voor werknemers in de publieke sector geldt dat er de afgelopen periode en komende maanden veel van hen gevraagd is en wordt. Zorgmedewerkers, politie, BOA’s, docenten, militairen enz. staan voor u en mij in de ‘frontlinie’. Zij doen hun werk met liefde vanwege de passie die zij voor hun beroep hebben. Een passie die niet altijd goed voor hen is, gezien het stijgende ziekteverzuim dat in veel frontliniesectoren te zien is. Zo las ik afgelopen week dat het ziekteverzuim in de zorg in het tweede kwartaal is gestegen naar 6,2%.

In de frontlinie

Het is goed om te constateren dat veel ‘frontliniemedewerkers’ zichzelf wegcijferen als er nood aan de man/vrouw is. Werkgevers zijn blij dat zij gepassioneerde werknemers hebben waar zij in tijden van nood op kunnen bouwen. Gepassioneerde werknemers die o.a. buiten werken om de vele opgelegde coronamaatregels te handhaven tijdens de komende (vuurwerkloze) periode. Een interessante (handhavings)periode want ik heb het gevoel dat, als ik ‘s avonds mijn hond uitlaat, het vuurwerkseizoen dit jaar vroeg is begonnen.

Beloning

Gezien de brede waardering van de betrokken ministers en Kamerleden mag de frontliniemedewerker verwachten dat de werkgever met dezelfde passie het cao-overleg in de desbetreffende sectoren voert. Het beleid ‘Ons Rutte bin zuunig’ als het de overheidswerknemers betreft, moet overboord. Wat niet wordt begrepen en als beledigend wordt ervaren is dat werkgevers in een tijd dat de samenleving extra inzet van hun werknemers vraagt en zij dit met passie leveren, de beloning bestaat uit een werkgever die geen haast heeft met de cao-besprekingen. De overheidswerkgevers hebben nog enkele weken om afstand te nemen van het kille ‘Ons Rutte bin zuunig’ imago. Een mooie Kerstgedachte: een betrouwbare betrokken passionele werkgever.

Laatste nieuws

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

23 april 2024

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

22 april 2024

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

22 april 2024

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

Meer nieuws