Menu

Culemborg, 20 juni 2007

 

Ontslagkwestie op ‘top’ is eigenlijk ondergeschikt punt

 

De Vakcentrale MHP heeft evenals de andere sociale partners de langverwachte uitnodiging voor de zogeheten Participatietop (overleg tussen kabinet en sociale partners) op 27 juni ontvangen. De reden van uitstel was verschil van mening binnen het kabinet over het ontslagdossier. Voor alle duidelijkheid: de MHP heeft er volstrekt geen behoefte aan het ontslagrecht te versoepelen.

 

MHP-voorzitter Ad Verhoeven wijst er wel op dat als het kabinet en de werkgevers over het ontslagdossier willen praten, de MHP als democratische vakcentrale dit niet kan verhinderen. “Ergens over spreken betekent nog niet dat er ook afspraken worden gemaakt”, stelt hij. Hij verwacht overigens niet, ondanks allerlei geruchten en speculaties in de media, dat tijdens het aanstaande overleg concrete voorstellen op tafel komen en inhoudelijke afspraken over het ontslagrecht worden gemaakt.

 

 

Meer inhoudelijk zegt hij de zorgen te begrijpen van de MHP-bonden voor vooral de wat oudere leden met langere dienstverbanden en een inkomen boven het gemiddelde. “Deze zorg heeft de MHP over dit dossier al ruim anderhalf jaar. Wij begrijpen dat heel goed.” Aan de andere kant verklaart Ad Verhoeven dat de belangen van ook deze leden bij de MHP in goede handen blijven. “Niemand weet overigens waar het kabinet volgende week mee komt. Dat wil ik nog wel eens benadrukken.” Desondanks schat voorzitter Verhoeven in dat de zojuist genoemde kwetsbare groep zich niet al teveel zorgen hoeft te maken.

 

De MHP-voorzitter noemt het overigens ‘jammer’ dat het ontslagrecht de voorbereidingen voor de komende ‘top’ zolang heeft gegijzeld. Volgens hem komen in het aanstaande overleg belangrijkere zaken dan de ontslagkwestie aan de orde. Daarbij denkt hij aan het ontwikkelen van een beleid om mensen aan de slag te helpen die nu nog buiten de arbeidsmarkt staan. Dat is sociaal-maatschappelijk van grote betekenis. “Trouwens ook in economisch opzicht. Niemand kan namelijk op de arbeidsmarkt van de toekomst worden gemist.” Een grotere beroepsbevolking en een hogere arbeidsproductiviteit zijn volgens hem noodzakelijk om de welvaart te behouden en zo mogelijk te verbeteren. “Dit zijn trouwens ook voorwaarden om de huidige voorzieningen in stand te houden.” Daarover zal het naar zijn oordeel tijdens het aanstaande overleg moeten gaan. “Daarmee vergeleken is het ontslagdossier eigenlijk een ondergeschikt punt afkomstig van werkgevers.”

 

Laatste nieuws

Arbeidsmarkt diversiteit architect

22 februari 2024

Meer werknemers bouwen pensioen op!

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

20 februari 2024

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

economie krapte arbeidsmarkt

19 februari 2024

Stand van de economie: onder de motorkap

Meer nieuws