Menu
Ontwerpbesluit pensioen voor payrollwerknemers goede eerste stap

In reactie op de internetconsulatie op het ontwerpbesluit waarin pensioen wordt geregeld voor payrollwerknemers geven VCP, FNV en CNV aan dat zij het een goede eerste stap vinden. Wel zien zij liever dat het aansluiten bij de pensioenregeling van het bedrijf of bedrijfstak van de inlener van de payrollkracht de default wordt. Als aansluiten bij de pensioenregeling van het bedrijf of de bedrijfstak niet mogelijk is, steunen VCP, FNV en CNV het voorstel om aan te sluiten bij de gemiddelde premie in Nederland om te kunnen spreken van een adequate pensioenregeling.

Verkleint concurrentievervalsing op arbeidsvoorwaarde pensioen
Met dit ontwerpbesluit wordt een goede eerste stap gezet naar gelijke pensioenbehandeling en om de concurrentie op arbeidsvoorwaarden te verminderen tussen payrollkrachten en werknemers in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de onderneming of in vergelijkbare bedrijven in de sector waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt, aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein.
Door dit ontwerpbesluit wordt er in ieder geval voor gezorgd dat payrollkrachten voor wat betreft de pensioenkosten meer gelijk worden getrokken met werknemers in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de inlenende onderneming of in vergelijkbare bedrijven in de sector. Hierdoor wordt flexibiliteit duurder waarmee de balans tussen vast en flex evenwichtiger wordt.

Beperking contractsvrijheid geoorloofd
De VCP, FNV en CNV vinden het geoorloofd om voor sociale partners met betrekking tot payrollwerknemers de contractvrijheid te beperken. Dit omdat payrolling vaak als draaideurconstructie wordt gebruikt en daarmee leidt tot concurrentie op arbeidsvoorwaarden, wat niet gewenst is. Vanuit FNV, VCP en CNV ligt het voor de hand om voor gelijk werk gelijke rechten af te spreken. Daartoe is dit voorstel een eerste stap.

Overige punten
De VCP, FNV en CNV pleiten er in hun reactie daarnaast onder meer voor ook premievrije deelname bij arbeidsongeschiktheid als één van de minimale voorwaarde op te nemen bij een pensioenregeling vanuit de payrollwerkgever. Verder geven ze aan dat er sprake moet zijn van adequate inspectie op de naleving van dit besluit en onderschrijven zij het buiten beschouwing laten van wachttijden en drempelperiodes, zodat payrollwerknemers vanaf de eerste werkdag net als de overige werknemers pensioen gaan opbouwen.

Lees hier (.pdf) de volledige gezamenlijke reactie van VCP, FNV en CNV op het ontwerpbesluit.

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws