Menu
Ontwikkelen voor iedereen van belang

Stichting van de Arbeid roept Tweede Kamer op om met een gezamenlijke inzet van sociale partners en kabinet een doorbraak te bereiken op de permanente ontwikkeling van werkenden en werkzoekenden. VCP-voorzitter Nic van Holstein: “Ontwikkeling is voor iedereen van belang, in alle fasen van de loopbaan. Het is belangrijk om plezier te houden in je werk en vaak bepalend voor je carrière. Scholing en ontwikkeling moet daarom positief gefaciliteerd worden.”

Leven lang ontwikkelen
De ministers van Koolmees (SZW) en Van Engelshoven (OCW) hebben een brief aan de Tweede kamer gezonden over Leven lang ontwikkelen. Zij hebben zich sterk gemaakt voor een positieve en breed gedragen leercultuur. Het kabinet is daarover in gesprek met sociale partners. Een van de afspraken is om samen met sociale partners de uitwerking van de individuele leerrekening ter hand te nemen. De Stichting van de Arbeid heeft de Tweede Kamer in een brief laten weten dat zij de door het kabinet geschetste aanpak ondersteunt. Sociale partners willen aan de slag om een doorbraak te bereiken op de permanente ontwikkeling van werkenden en werkzoekenden en verwachten ook van het kabinet dat het zich hiervoor inzet.

Persoonlijk ontwikkelen
Professionals willen zich kunnen ontwikkelen en daarbij persoonlijk keuzes maken voor hun eigen loopbaan. De VCP vindt het noodzakelijk dat er gedurende de hele levensloop extra wordt geïnvesteerd in ontwikkeling, om- en bijscholing. Beroepsonderwijs moet bijvoorbeeld ook in praktische zin toegankelijk zijn voor om- en bijscholing gedurende de loopbaan. Bij de uitwerking van de individuele leerrekening wil de VCP de contouren van de in het SER-advies bepleite persoonlijke ontwikkelrekening volgen. Om een dergelijke regeling van de grond te laten komen is keuzevrijheid en fiscale facilitering noodzakelijk. 

Laatste nieuws

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

23 april 2024

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

22 april 2024

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

22 april 2024

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

Meer nieuws