Menu
Ontwikkelen, zorg voor goed carrièreperspectief

Deze week sprak de Tweede Kamer over de plannen van het kabinet over arbeidsmarktbeleid en een leven lang ontwikkelen. De gedachte hierachter is dit: het idee je een leven lang verbonden bent aan een en dezelfde functie ligt steeds meer achter ons. Traditionele beroepen veranderen of verdwijnen door zaken als verduurzaming en technische ontwikkelingen. Loopbaanontwikkeling is volgens de VCP daarom steeds belangrijker.

Regie in handen
Een leven lang ontwikkelen gaat echter om meer dan de economische grillen van de dag. Het gaat erom dat de individuele werknemer zich blijvend kan ontwikkelen en ook zelf de regie in handen neemt. Zodat hij achter de knoppen van zijn eigen loopbaan zit en bijtijds kan bijsturen als dat nodig is. Een professional is prima in staat om met een zekere begeleiding te bepalen welke opleiding of omscholing daarbij nodig is. Professionals willen regie over de eigen carrière, zodat ze zich een leven lang verdienstelijk kunnen maken op de arbeidsmarkt.

Steeds een stap verder
Ontwikkeling is een langetermijnzaak. Het gaat steeds een stap verder. Het is van belang dat de overheid een leven lang ontwikkelen juist vanuit die optiek benadert. Arbeidskrapte wegwerken, prima, maar de individuele werknemer kijkt verder. Hij moet in staat worden gesteld gebruik te maken van de initiatieven voor ontwikkelrekeningen die op steeds meer plaatsen vorm gaan krijgen: specifieke middelen die hij in verschillende fasen van zijn loopbaan kan inzetten. Wie van baan verandert of in een andere sector gaat werken, moet er net zo makkelijk bij kunnen als ieder ander. Investeren in de eigen ontwikkeling is dus belangrijk, maar de overheid moet dat volgens de VCP ook stimuleren.

Belemmeringen wegnemen
Daarom zou het kabinet er goed aan doen om belemmeringen weg te nemen in bijvoorbeeld het onderwijs. De overheid zou ruimte moeten geven aan professionals om te kunnen doen wat zij belangrijk achten voor hun loopbaan. Dat is niet alleen in het belang van de professional zelf, maar ook in dat van de samenleving als geheel.

Lees hier de brief van de VCP aan de Tweede Kamer

Laatste nieuws

In memoriam Wolter Muller

2 december 2023

In memoriam Wolter Muller

Vacature secretariaatsmedewerker VCP (24 uur)

28 november 2023

Vacature secretariaatsmedewerker VCP (24 uur)

Update uitwerking arbeidsmarktpakket

28 november 2023

Update uitwerking arbeidsmarktpakket

Meer nieuws