Menu
Ook zieke werknemers recht op uitbetaling vakantiedagen

De Hoge Raad heeft op 18 september jl. geoordeeld dat langdurig zieken te weinig vakantiedagen hebben uitbetaald gekregen. Doordat zieke werknemers, na langdurig ziek te zijn geweest, ontslagen werden, kregen zij alleen de vakantiedagen uitbetaald over de laatste zes maanden van hun ziekte. De VCP vindt het van belang dat, door deze uitspraak, de overheid de gedupeerde werknemers een rechtvaardige compensatie geeft.

De Hoge Raad houdt de overheid er aansprakelijk voor dat het Burgerlijk Wetboek zo laat is aangepast aan de Europese Arbeidstijdenrichtlijn. Voor 1 januari 2012 regelde het Burgerlijk Wetboek dat een zieke werknemer alleen vakantiedagen opbouwde gedurende de laatste zes maanden van ziekte. Deze wettelijke regels zijn in strijd met de Europese Arbeidstijdenrichtlijn waarin wordt gesteld dat zieke werknemers ook vakantiedagen opbouwen tijdens hun gehele ziekteperiode. Ondertussen is het Burgerlijk Wetboek aangepast en bouwen werknemers die ziek zijn ook volledig vakantiedagen op. Echter over de uitbetaling van de vakantiedagen van gedupeerde werknemers, voor 1 januari 2012, was nog geen uitspraak gedaan.

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/nieuws/2015/09/18/de-hoge-raad-doet-uitspraak-in-de-zaken-over-de-vakantiedagen?utm_source=e-mailnieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Ministerie+van+Sociale+Zaken+en+Werkgelegenheid

Laatste nieuws

Pensioenakkoordpartijen sturen brief aan Eerste Kamer over pensioenen

22 mei 2023

Pensioenakkoordpartijen sturen brief aan Eerste Kamer over pensioenen

De VCP en andere organisaties zetten zich in tegen zwangerschapsdiscriminatie

16 mei 2023

De VCP en andere organisaties zetten zich in tegen zwangerschapsdiscriminatie

VCP YP organiseert webinar over mentale gezondheid bij werkende jongeren

15 mei 2023

VCP YP organiseert webinar over mentale gezondheid bij werkende jongeren

Meer nieuws
Naar boven