Menu
Ook zieke werknemers recht op uitbetaling vakantiedagen

De Hoge Raad heeft op 18 september jl. geoordeeld dat langdurig zieken te weinig vakantiedagen hebben uitbetaald gekregen. Doordat zieke werknemers, na langdurig ziek te zijn geweest, ontslagen werden, kregen zij alleen de vakantiedagen uitbetaald over de laatste zes maanden van hun ziekte. De VCP vindt het van belang dat, door deze uitspraak, de overheid de gedupeerde werknemers een rechtvaardige compensatie geeft.

De Hoge Raad houdt de overheid er aansprakelijk voor dat het Burgerlijk Wetboek zo laat is aangepast aan de Europese Arbeidstijdenrichtlijn. Voor 1 januari 2012 regelde het Burgerlijk Wetboek dat een zieke werknemer alleen vakantiedagen opbouwde gedurende de laatste zes maanden van ziekte. Deze wettelijke regels zijn in strijd met de Europese Arbeidstijdenrichtlijn waarin wordt gesteld dat zieke werknemers ook vakantiedagen opbouwen tijdens hun gehele ziekteperiode. Ondertussen is het Burgerlijk Wetboek aangepast en bouwen werknemers die ziek zijn ook volledig vakantiedagen op. Echter over de uitbetaling van de vakantiedagen van gedupeerde werknemers, voor 1 januari 2012, was nog geen uitspraak gedaan.

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/nieuws/2015/09/18/de-hoge-raad-doet-uitspraak-in-de-zaken-over-de-vakantiedagen?utm_source=e-mailnieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Ministerie+van+Sociale+Zaken+en+Werkgelegenheid

Laatste nieuws

PensioenLab weer van start!

6 oktober 2022

PensioenLab weer van start!

Sociale zekerheid

6 oktober 2022

Werkcoalitie: Bied mensen met een arbeidsbeperking bestaanszekerheid

Pensioen schoonouders worden oma en opa

6 oktober 2022

VCP: uitstel invoering pensioenwet was te voorzien

Meer nieuws
Naar boven