Menu
Op bezoek in de Food Valley

Op vrijdag 22 maart bezocht de VCP-beleidsmedewerker Amerik Klapwijk de Food Valley. Dit door de SER georganiseerde werkbezoek in het kader van het adviestraject transities en arbeidsmarkt in het groene en blauwe domein.

De SER-commissie werd bijgepraat over de ontwikkelingen en vraagstukken die spelen in de Food Valley (regio Ede-Wageningen). Een aantal startups vertelde over hun uitdagingen en onderwijsinstelling Aeres vertelde over hoe het onderwijs inspeelt op de omgeving en de vraag uit het bedrijfsleven. De commissie werd ontvangen bij FoodX in het World Food Center.

Innovatie in voedselsysteem

Diverse start-ups vertelden over hoe zij bezig zijn met de verduurzaming van ons voedselsysteem. Zoals ‘landbouw op zee’ waar vanuit zeewier eiwitten worden gehaald, landbouwkassen waar gewerkt wordt met AI, koffie zonder tropische ingrediënten, etc. Interessant om te horen waar dit soort startups mee bezig zijn. Enigszins onthutsend hoe lastig het toch is voor startups om op te schalen, of afzet te vinden in Nederland. Gevestigde belangen en beperkingen staan soms in de weg van verbetering van het voedselsysteem in Nederland. Dat is jammer want er lijken mooie kansen voor verbinding van verschillende sectoren (zoals visserij en zeelandbouw), werkgelegenheid, van werk naar werk en goed werk te zijn.

Ook het onderwijs speelt in op deze innovatie. Van Universiteit Wageningen tot mbo werkt het onderwijs mee aan de innovatie en wordt het in het onderwijs meegenomen. Aeres MBO, die zich vestigt in het Food Innovation District maakt nadrukkelijk deze verbinding tussen onderwijs en bedrijven/ start-ups. Zij zijn daarnaast ook bezig met een transitie van opleidingen op gebied van duurzaamheid in voeding en leefomgeving omdat het huidige leerstelsel onvoldoende voldoet.

De gemeenten in de omgeving investeren in de omgeving en bieden ruimte voor deze ontwikkelingen, dit biedt startups en onderwijs ruimte om zich verder te ontwikkelen.

SER-traject

Het werkbezoek gaf mooie voorbeelden voor het SER-traject en gaf mooie input waar er kansen en knelpunten zijn. De VCP zet zich in dit traject in om werkgelegenheid en innovatie te stimuleren. Waarbij het belangrijk is dat professionals de ruimte krijgen zich te ontwikkelen en om nieuwe ideeën te testen. Tegelijk vragen de transities om ruimte om van werk naar werk mogelijk te maken, nieuwe kansen te benutten en verbindingen tussen en over sectoren heen te maken. Juist in het groen-blauwe domein zal dit de komende jaren van belang zijn. Ook wordt het belang van creatieve en technologische ideeën groter. Het is van belang dat onderwijs werkenden in staat stelt kennis te nemen van de veranderingen in de sectoren. Naast de voorbeelden uit de Food Valley zijn er nog veel meer vraagstukken rondom waterbeheer, bouw, en andere industrieën. De VCP hoopt samen met de achterban de SER tot een goed advies te laten komen.

Laatste nieuws

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

17 april 2024

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

16 april 2024

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

webinar arbeidsvoorwaarden

16 april 2024

Terugblik webinar over arbeidsvoorwaarden voor jongeren

Meer nieuws