Menu

Het verhoogde opbouwpercentage naar 1,875% is slechts een kleine verbetering ten opzichte van het eerdere plan. De aftoppingsgrens is gehandhaafd en er komt een nettoregeling voor daarboven. De hele exercitie blijft een lastenverzwaring die toekomstige belastingopbrengsten naar voren haalt. De MHP heeft ook bedenkingen over de dekking.

Hogere inkomens kunnen niet meer bruto pensioensparen. Het is evenwel een geruststelling dat de inkomensgrens voor fiscaal gefaciliteerde pensioenopbouw niet nog verder is verlaagd, maar op 100.000 euro is gebleven. Het is positief dat er boven deze grens een netto opbouw (met vrijstelling voor box 3) mogelijk blijft, die grosso modo neerkomt op 1,875% pensioenopbouw. “Doordat deze nettolijfrente een vrijwillige bijspaarregeling wordt, kunnen hierover echter moeilijker goede collectieve afspraken gemaakt worden”, aldus MHP-duovoorzitter Bob van der Wal.

De reguliere pensioenopbouw wordt minder verlaagd dan in de eerdere voorstellen en komt op 1,875% in plaats van 1,75%. Nog altijd een fors lagere opbouw dan de huidige 2,25% (2,15% per 2014). Iemand met een modaal inkomen zal bij de voorstellen ongeveer 180 euro per maand minder pensioen opbouwen ten opzichte van het huidige kader in 2014.

Bij de dekking van het plan heeft de MHP haar bedenkingen. Het afschaffen van de BTW-vrijstelling voor pensioenfondsen zal bijvoorbeeld betekenen dat de uitvoeringskosten hoger worden. ‘’Het kabinet hinkt hier op twee benen. Immers de kosten voor pensioenfondsen gaan hiermee omhoog en deze kunnen niet worden doorvertaald naar lagere premies’’, aldus Van der Wal.

Laatste nieuws

SER verkenning Europese Unie 2024-2029

28 september 2023

SER verkenning Europese Unie 2024-2029

SSWOM roept Kamerleden op de nek uit te steken voor jongeren met een beperking

28 september 2023

SSWOM roept Kamerleden op de nek uit te steken voor jongeren met een beperking

VCP YP roept de politiek op jongeren echt inspraak te geven

22 september 2023

VCP YP roept de politiek op jongeren echt inspraak te geven

Meer nieuws
Naar boven