Menu
Openbaar vervoer ligt plat door staking voor beter pensioen

Werknemers bij de NS en het stadsvervoer in de drie grote steden hebben gestaakt voor een goed pensioen. In andere sectoren roepen de vakbonden alle werkenden op om morgen het werk neer te leggen, tijdens de pensioenactiedag woensdag 29 mei.

Op 18 maart hielden FNV, CNV en VCP al een actiedag voor een goed pensioen waar 40.000 mensen aan deelnamen. Toen werd al gestaakt in de bouw en de metaal en legden NS en stadsvervoer het werk voor 66 minuten neer in de ochtendspits. Door de aanslag in Utrecht moest die actiedag halverwege worden afgebroken. Omdat het kabinet nog steeds niet ingaat op de eisen rond AOW en het aanvullend pensioen, komen de bonden nu opnieuw in actie. ‘We vinden het vervelend voor reizigers’, aldus de bonden, ‘maar we doen dit ook voor hen. Voor een goed pensioen voor iedereen. Het is tijd dat het kabinet over de brug komt.’

De onderhandelingen voor een nieuw pensioenstelsel liepen november vorig jaar vast. De VCP neemt afstand van het idee dat er toen een bijna-akkoord op tafel lag. “Dat beeld is onjuist. De voorstellen deugden niet. Op 15 mei maakten de veiligheidsbonden er gehakt van. Wij gaan voor een goed toekomstbestendig pensioen voor iedereen”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.

De VCP heeft na het stuklopen van de onderhandelingen een film gemaakt over de pijnpunten in de onderhandelingen ten aanzien van het aanvullend pensioen. Vorige week kwam de VCP met een eigen pensioenvoorstel naar buiten. Kern van het voorstel is dat er een helder pensioencontract komt waarbij alle deelnemers weten waar ze aan toe zijn.

Lees hier de algemene Q&A over het VCP-pensioenvoorstel

Pensioeneisen van de vakcentrales
FNV, CNV en VCP hebben het kabinet opgeroepen om structurele toezeggingen te gaan doen op de volgende punten:
1. Werkenden moeten op tijd kunnen stoppen met werken. De snelle stijging van de AOW-leeftijd en de 1-op-1 koppeling van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting zijn onhoudbaar. Mensen met zwaar en/of hoog-risico werk halen nu al te vaak niet gezond hun pensioen. Daarom moet de AOW-leeftijdsverhoging nu worden bevroren en de 1 op 1 koppeling worden aangepast.
2. Er moet maatwerk mogelijk zijn. Vakbonden willen op cao-niveau afspraken kunnen maken over regelingen om bij zwaar en hoog-risico werk eerder te kunnen stoppen dan de AOW-leeftijd. Dat moet fiscaal worden ondersteund en boetes (RVU-heffing) op eerder stoppen met werken moeten van tafel.
3. We eisen aanpassing van de financiële spelregels en rekenregels als onderdeel van de verbeteringen in ons pensioenstelsel, waardoor indexering van de pensioenopbouw van werkenden en het inkomen van gepensioneerden mogelijk wordt en kortingen bij veel fondsen (op korte termijn) voorkomen kunnen worden.
4. Door aanpassingen van het stelsel mogen geen pech- en gelukgeneraties ontstaan. Eventuele negatieve gevolgen van een overgang naar een nieuw stelsel moeten direct en adequaat worden gecompenseerd.
5. Alle werkenden moeten in staat zijn een goed pensioen op te bouwen. Ook ZZP’ers en werknemers met onzekere contracten. VCP, FNV en CNV zijn van mening dat om redenen van een eerlijke arbeidsmarkt en een goed perspectief op een koopkrachtig inkomen, ook na het werkzame leven, in principe voor iedere werkende een automatische deelname van pensioenopbouw in de tweede pijler moet gelden.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws