Menu
Opening Huis voor Klokkenluiders

Op maandag 4 juli wordt in Utrecht het Huis voor Klokkenluiders geopend. Het Huis voor Klokkenluiders zal werknemers met een vermoeden van een misstand met een maatschappelijk belang kunnen adviseren. Ook zal het Huis onderzoek kunnen doen naar de vermoede misstand en naar de wijze waarop de werkgever zich tegenover de melder heeft gedragen.

Alle werkgevers bij wie ten minste 50 personen werkzaam zijn, worden wettelijk verplicht een interne meldregeling te hebben. De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht op de interne meldregeling. Het is daarom verstandig om de ondernemingsraad hier in een vroeg stadium bij te betrekken.

De afgelopen jaren zijn er veel zaken in de publiciteit geweest van werknemers die via het werk te maken kregen met een misstand met een maatschappelijk belang. Vaak kwamen zij in de problemen omdat zij de misstand naar buiten brachten. Dit was aanleiding voor de Tweede Kamer om te komen tot een wet Huis voor Klokkenluiders, die de meldmogelijkheden en de bescherming van werknemers verbetert. Middels een initiatiefwet van Tweede Kamerlid Ronald van Raak (SP) heeft vorig jaar de Tweede Kamer en later de Eerste Kamer besloten om tot oprichting van het huis over te gaan.

Laatste nieuws

PensioenLab weer van start!

6 oktober 2022

PensioenLab weer van start!

Sociale zekerheid

6 oktober 2022

Werkcoalitie: Bied mensen met een arbeidsbeperking bestaanszekerheid

Pensioen schoonouders worden oma en opa

6 oktober 2022

VCP: uitstel invoering pensioenwet was te voorzien

Meer nieuws
Naar boven