Menu
Openstaande vacature bij de cliëntenraad van UWV

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) heeft in de landelijke en regionale UWV-cliëntenraden een zetel en vertegenwoordigt daar haar achterban, die uitkeringsgerechtigd en/of werkzoekend is.

Op dit moment staat er een vacature open bij de regionale cliëntenraad Rijnmond. Deze zetel is per direct beschikbaar. De VCP kan tot 26 maart iemand voordragen. Na die periode zal UWV zelf op zoek gaan naar een kandidaat.
Om deze vacature in te vullen is de VCP op zoek naar personen die:
• Cliënt zijn van het UWV, m.a.w. een uitkering van het UWV ontvangen of als werkzoekende ingeschreven staan bij het UWV Werkbedrijf, en;
• Lid zijn van een bij de VCP aangesloten organisatie c.q. de VCP-uitgangspunten onderschrijven, en;
• Er een periode van twee jaar is verstreken nadat is gewerkt voor of ten behoeve van het UWV.
• Woonachtig zijn in de regio. Dit kan worden nagegaan op www.clientenraad-uwv.nl.

Rol UWV-cliëntenraad
Binnen het UWV bestaan verschillende cliëntenraden, een landelijke centrale cliëntenraad en meerdere regionale cliëntenraden. Deze cliëntenraden zijn een afvaardiging van alle klanten van het UWV. De afvaardiging bestaat uit leden van verschillende belangenorganisaties zoals vakbonden, patiënten- en cliëntenorganisaties. De UWV-cliëntenraad evalueert de dienstverlening en probeert de uitvoering en kwaliteit hiervan te verbeteren. Ook heeft de cliëntenraad een adviserende en signalerende rol. Dit gebeurt gevraagd, maar ook ongevraagd.

Werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan uit het bespreken van de dienstverlening van het UWV. Dit gaat bijvoorbeeld over de behandeling van cliënten door het UWV, maar ook de afhandeling van klachten, de betaling van uitkering en bespreken van de keuringen. Ook kijkt de cliëntenraad naar de communicatie van het UWV naar cliënten. De cliëntenraad kan te allen tijde verbetervoorstellen en adviezen aan het UWV geven. Het werk kost gemiddeld één dag per week en bestaat voornamelijk uit het voorbereiden van vergaderingen (inlezen, oriëntatie), vergaderen en reistijd. Er is de mogelijkheid om bepaalde trainingen te volgen. Vanuit UWV is er een kleine onkostenvergoeding beschikbaar. Bovendien kunnen werkzoekenden hun netwerk hiermee uitbreiden. De zittingsduur is vier jaar en kan worden verlengd met nog eens vier jaar.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de cliëntenraad? Op de website, in de brochure of de regeling Cliëntenparticipatie vindt u alle informatie.

Laatste nieuws

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

25 juni 2024

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

25 juni 2024

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

uitkerinsglasten

25 juni 2024

Gezondheid Nederlanders steeds slechter

Meer nieuws