Menu
Openstaande vacatures bij cliëntenraden van UWV

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) heeft in de landelijke en regionale UWV-cliëntenraden een zetel en vertegenwoordigt daar haar achterban, die uitkeringsgerechtigd en/of werkzoekend is.

Op dit moment staan er vacatures open bij de regionale cliëntenraad Limburg (Heerlen), Noord-Holland Noord (Alkmaar) en Noord (Groningen).
Om deze vacature in te vullen is de VCP op zoek naar personen die:
• Cliënt zijn van het UWV, dat wil zeggen een uitkering van het UWV ontvangen of als werkzoekende ingeschreven staan bij het UWV Werkbedrijf, en;
• Lid zijn van een bij de VCP aangesloten organisatie en de VCP-uitgangspunten onderschrijven, en;
• Er een periode van twee jaar is verstreken als er is gewerkt voor of ten behoeve van het UWV, en;
• Woonachtig zijn in de regio. Dit kan worden nagegaan op www.clientenraad-uwv.nl. Ook is via deze website meer informatie te vinden over de verschillende cliëntenraden.

Rol UWV-cliëntenraad
De UWV-cliëntenraad evalueert de dienstverlening en probeert de uitvoering en kwaliteit te verbeteren. Ook heeft de cliëntenraad een adviserende en signalerende rol. Dit gebeurt gevraagd, maar ook ongevraagd. Er is één centrale cliëntenraad. Daarnaast heeft elk van de elf UWV-districten een eigen cliëntenraad. Er is dus altijd een cliëntenraad in de buurt. Iedere raad bestaat uit ongeveer zestien leden. Alle leden van de cliëntenraad zijn zelf cliënt van UWV en zijn dus een afvaardiging van alle klanten van het UWV. Het gaat om mensen met een uitkering (zoals WW, WIA, WAO, Wajong, Ziektewet) of voorziening (bijvoorbeeld een vervoersvoorziening of een jobcoach) en iedereen die als werkzoekende staat ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf. De afvaardiging bestaat uit leden van verschillende belangenorganisaties zoals werknemersorganisaties waaronder de VCP en patiënten- en cliëntenorganisaties.

Werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan uit het bespreken van de dienstverlening van het UWV. Dit gaat bijvoorbeeld over de behandeling van cliënten door het UWV, maar ook de afhandeling van klachten, de betaling van uitkeringen en het bespreken van de arbeidsongeschiktheidskeuringen. Ook kijkt de cliëntenraad naar de communicatie van het UWV naar cliënten. De cliëntenraad kan te allen tijde verbetervoorstellen en adviezen aan het UWV geven. Het werk kost gemiddeld één dag per week en bestaat voornamelijk uit het voorbereiden van vergaderingen (inlezen, oriëntatie), vergaderen en reistijd. Er is de mogelijkheid om bepaalde trainingen te volgen. Vanuit UWV is er een kleine onkostenvergoeding beschikbaar. Bovendien kunnen werkzoekenden hun netwerk hiermee uitbreiden. De zittingsduur is vier jaar en kan worden verlengd met nog eens vier jaar.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de cliëntenraad? Op de website of in de Regeling Cliëntenparticipatie vindt u meer informatie.

 

Interesse?

Reacties of vragen kunnen naar s.heemskerk@vcp.nl. Het verzoek om bij een reactie een korte motivatie en CV mee te sturen.

Laatste nieuws

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

12 juni 2024

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

Positief over initiatiefwetsvoorstel voor rouwverlof

12 juni 2024

Positief over initiatiefwetsvoorstel voor rouwverlof

Volgende stap in RVU-actie politie

11 juni 2024

Volgende stap in RVU-actie politie

Meer nieuws