Menu

Stapelingen van belastingmaatregelen en de oplopende werkloosheid bedreigen midden- en hogere inkomens. Op beide punten geeft de miljoenennota een teleurstellend beeld. “Het kabinet verschuift belastinggeld, heffingen en toeslagen, maar pakt de oorzaak van de crisis, waaronder de zorgelijke situatie op de arbeidsmarkt onvoldoende aan”, aldus MHP-duovoorzitter Reginald Visser in een eerste reactie op de Miljoenennota 2014. De oplopende werkloosheid zou de primaire focus van dit kabinet moeten hebben. Een oplossing is lastenverlichting in plaats van lastenverzwaring. De reële lonen van werknemers dalen alweer voor het vijfde jaar en het is dan ook geen wonder dat de consumptie daalt. “Het verder aanhouden van de kopersstaking door de middeninkomens ligt op de loer”, zegt MHP-duovoorzitter Bob van der Wal.

Belastingdruk neemt toe
Veel lastenverzwaringen en bezuinigingen treffen werknemers direct in hun besteedbaar inkomen. De crisis wordt aangegrepen om verder te nivelleren en de lasten voor midden- en hogere inkomens verder te verzwaren, terwijl Nederland al relatief weinig inkomensverschillen kent. De arbeidskorting en de algemene heffingskorting worden (meer) inkomensafhankelijk afgebouwd, waardoor feitelijk de belastingdruk toeneemt. Een hoge lastendruk is slecht voor de werkgelegenheid en de economie. Het besteedbaar inkomen neemt af, waardoor de consumptie verder terugloopt. Daarmee dreigt een vicieuze cirkel van neergang en bezuinigingen. Omdat de lonen en pensioenen achterblijven bij de inflatie hebben veel huishoudens al minder te besteden.

Werkloosheid
De MHP maakt zich grote zorgen over de stijging van de werkloosheid. In 2013 verloren gemiddeld 500 mensen per dag hun baan. De werkloosheid stijgt in 2014 verder naar 7,5%. Door het 6-miljard-pakket met veel lastenverzwaring stijgt de werkloosheid komende jaren met ¼% per jaar extra. Jongeren die de arbeidsmarkt betreden, moeten steeds langer zoeken naar een baan. De sterke oploop van de werkloosheid, weinig vacatures en dalende reële lonen ontmoedigen het zoeken naar werk.

Sociale partners
De regering zet in op voortgaande samenwerking met sociale partners. Het kabinet gaat in samenspraak met werkgevers en werknemers verder met de uitvoering van het sociaal akkoord.
In de miljoenennota wordt gekozen voor de loonsombenadering voor de collectieve sector, dat laat ruimte voor een volwassen arbeidsvoorwaardenoverleg tussen werkgever en werknemers bij de overheid.

Alternatieve financiering
Eerder heeft de MHP gesuggereerd om het overheidstekort terug te dringen door de winstbelasting voor bedrijven op het niveau te brengen van de ons omringende landen.
De MHP kijkt net als de Raad van State uiterst kritisch naar de voorstellen van dit kabinet en zal later deze week met een uitgebreide reactie komen.

Lees hier de reactie MHP op Miljoenennota en begroting 2012

Laatste nieuws

Pensioenakkoordpartijen sturen brief aan Eerste Kamer over pensioenen

22 mei 2023

Pensioenakkoordpartijen sturen brief aan Eerste Kamer over pensioenen

De VCP en andere organisaties zetten zich in tegen zwangerschapsdiscriminatie

16 mei 2023

De VCP en andere organisaties zetten zich in tegen zwangerschapsdiscriminatie

VCP YP organiseert webinar over mentale gezondheid bij werkende jongeren

15 mei 2023

VCP YP organiseert webinar over mentale gezondheid bij werkende jongeren

Meer nieuws
Naar boven