Menu

De werkloosheid is in april opgelopen naar 8,2 procent. De urgentie is groot volgens MHP-bestuurder Nic van Holstein. Vorige maand waren er 650.000 werklozen, een triest record. Tegelijk kwam het bericht dat de economie in recessie blijft. Het eind van oplopende werkloosheidscijfers lijkt dus voorlopig nog niet in zicht, een concrete actie is dringend nodig. Het aantal openstaande vacatures is het laagst sinds tien jaar. De jeugdwerkloosheid en werkloosheid onder 55+ is bijzonder zorgelijk.

Het sociaal akkoord gaat niet voorbij aan de ernst van de crisis, maar werkt aan herstel van vertrouwen door werknemers en ondernemers reëel perspectief te bieden. Op korte termijn moet er daarom een gerichte crisisaanpak komen om de werkloosheid te bestrijden. Er zijn slimme plannen nodig met specifiek arbeidsmarktbeleid om in sectoren en regio’s de werkgelegenheid aan te jagen.
Vanuit de Stichting van de Arbeid gaat een Actieteam -waarin ook de MHP zal participeren- aan het werk om waar nodig cao-partijen op decentraal niveau ondersteuning te geven bij hun aanpak van de crisis. Vanuit het Ministerie van SZW komt er een subsidieregeling om dergelijke (inter)sectorale plannen te ondersteunen.

Laatste nieuws

SER verkenning Europese Unie 2024-2029

28 september 2023

SER verkenning Europese Unie 2024-2029

SSWOM roept Kamerleden op de nek uit te steken voor jongeren met een beperking

28 september 2023

SSWOM roept Kamerleden op de nek uit te steken voor jongeren met een beperking

VCP YP roept de politiek op jongeren echt inspraak te geven

22 september 2023

VCP YP roept de politiek op jongeren echt inspraak te geven

Meer nieuws
Naar boven