Menu

De werkloosheid is in april opgelopen naar 8,2 procent. De urgentie is groot volgens MHP-bestuurder Nic van Holstein. Vorige maand waren er 650.000 werklozen, een triest record. Tegelijk kwam het bericht dat de economie in recessie blijft. Het eind van oplopende werkloosheidscijfers lijkt dus voorlopig nog niet in zicht, een concrete actie is dringend nodig. Het aantal openstaande vacatures is het laagst sinds tien jaar. De jeugdwerkloosheid en werkloosheid onder 55+ is bijzonder zorgelijk.

Het sociaal akkoord gaat niet voorbij aan de ernst van de crisis, maar werkt aan herstel van vertrouwen door werknemers en ondernemers reëel perspectief te bieden. Op korte termijn moet er daarom een gerichte crisisaanpak komen om de werkloosheid te bestrijden. Er zijn slimme plannen nodig met specifiek arbeidsmarktbeleid om in sectoren en regio’s de werkgelegenheid aan te jagen.
Vanuit de Stichting van de Arbeid gaat een Actieteam -waarin ook de MHP zal participeren- aan het werk om waar nodig cao-partijen op decentraal niveau ondersteuning te geven bij hun aanpak van de crisis. Vanuit het Ministerie van SZW komt er een subsidieregeling om dergelijke (inter)sectorale plannen te ondersteunen.

Laatste nieuws

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

25 juni 2024

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

25 juni 2024

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

uitkerinsglasten

25 juni 2024

Gezondheid Nederlanders steeds slechter

Meer nieuws