Menu

De werkloosheid is in april opgelopen naar 8,2 procent. De urgentie is groot volgens MHP-bestuurder Nic van Holstein. Vorige maand waren er 650.000 werklozen, een triest record. Tegelijk kwam het bericht dat de economie in recessie blijft. Het eind van oplopende werkloosheidscijfers lijkt dus voorlopig nog niet in zicht, een concrete actie is dringend nodig. Het aantal openstaande vacatures is het laagst sinds tien jaar. De jeugdwerkloosheid en werkloosheid onder 55+ is bijzonder zorgelijk.

Het sociaal akkoord gaat niet voorbij aan de ernst van de crisis, maar werkt aan herstel van vertrouwen door werknemers en ondernemers reëel perspectief te bieden. Op korte termijn moet er daarom een gerichte crisisaanpak komen om de werkloosheid te bestrijden. Er zijn slimme plannen nodig met specifiek arbeidsmarktbeleid om in sectoren en regio’s de werkgelegenheid aan te jagen.
Vanuit de Stichting van de Arbeid gaat een Actieteam -waarin ook de MHP zal participeren- aan het werk om waar nodig cao-partijen op decentraal niveau ondersteuning te geven bij hun aanpak van de crisis. Vanuit het Ministerie van SZW komt er een subsidieregeling om dergelijke (inter)sectorale plannen te ondersteunen.

Laatste nieuws

Petitie: De VCP pleit voor behoud inkomensondersteuning ouderen

21 maart 2023

Petitie: De VCP pleit voor behoud inkomensondersteuning ouderen

Wil je opgeleid worden tot pensioenfondsbestuurder? Meld je dan nu aan!

17 maart 2023

Wil je opgeleid worden tot pensioenfondsbestuurder? Meld je dan nu aan!

Succesvolle sociale innovatie noodzakelijk

16 maart 2023

Succesvolle sociale innovatie noodzakelijk

Meer nieuws
Naar boven