Menu

Het aantal vrouwen dat succesvol uit de hogescholen en universiteiten stroomt is hoog en stijgt nog steeds. Echter de doorstroom naar hogere functies stokt vaak nog binnen ondernemingen. De VHP2, aangesloten bij de VCP, wil graag vrouwen ondersteunen en richt daarom een vrouwennetwerk op. Hierdoor kan de veelheid aan kennis en kunde van deze vrouwen ook daadwerkelijk tot zijn recht komen binnen de ondernemingen.

De oprichting van dit vrouwennetwerk zal op 17 november, vanaf 16.30 uur, plaatsvinden bij de VHP2 (zie hier voor adresgegevens). Tijdens deze bijeenkomst, in samenwerking met Landelijk expertisecentrum vrouwen en beta/techniek (VHTO), zullen de volgende onderwerpen worden besproken:
– Strategische profilering in een overwegend door mannen gedomineerde werkomgeving
– Carrière en de ‘next step’ daarin. Hoe combineer je werk en privé in verschillende levensfasen?
– Het nut en de noodzaak van damesnetwerken. Wat zijn de voors en wat zijn de tegens?
– Presentatie VHTO over hun rolmodellendatabase ‘Spiegelbeeld’

Het vrouwennetwerk van de VHP2 nodigt vrouwen van de VCP aangesloten verenigingen uit om kennis te maken. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via info@vhp2.nl

Laatste nieuws

Tweede fase brede publiekscampagne pensioen vandaag van start

2 oktober 2023

Tweede fase brede publiekscampagne pensioen vandaag van start

Grote zorgen bij arbeidsongeschikte werknemers over wegvallen arbeidskorting

2 oktober 2023

Grote zorgen bij arbeidsongeschikte werknemers over wegvallen arbeidskorting

SER verkenning Europese Unie 2024-2029

28 september 2023

SER verkenning Europese Unie 2024-2029

Meer nieuws
Naar boven