Menu
Oproep aan organisaties gepensioneerden: steun onze acties

VCP, FNV en CNV hebben twee landelijke koepelorganisaties voor gepensioneerden opgeroepen de acties voor een goed pensioen te steunen. De oproep is gericht aan de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG) en Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG).

Goed pensioen voor iedereen
“De gezamenlijke belangen van werkenden en gepensioneerden, van jongeren en ouderen, namelijk een toekomstbestendig pensioenstelsel en een goed en tijdig pensioen voor iedereen, nu en in de toekomst, maakt dat wij zoveel mogelijk organisaties oproepen om de komende acties van de vakbeweging openlijk te steunen”, zo schrijven de vakcentrales in brieven aan de organisaties.

Toekomstbestendig
VCP, FNV en CNV waarschuwen ervoor dat de toekomstbestendigheid van het Nederlandse pensioenstelsel onder grote druk komt te staan als de plannen van het kabinet doorgaan. De brief die minister Koolmees namens het kabinet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd is klap in het gezicht van werknemers en gepensioneerden. “De gevolgen voor werkenden, gepensioneerden en ook jongeren zullen groot zijn. De solidariteit dreigt uit het systeem gesloopt te worden, waarmee het pensioenstelsel de facto ernstig wordt bedreigd.”

Belangenbehartiger
NVOG is de landelijke overkoepelende vereniging van organisaties van gepensioneerden en lokale en regionale onafhankelijke seniorenverenigingen. NVOG behartigt hun collectieve belangen bij landelijke instanties zoals ministeries, politieke partijen in de Tweede en Eerste Kamer en de SER. De KNVG wil de belangen van gepensioneerden behartigen en hun rechten in stand houden door actieve beïnvloeding van de politieke besluitvorming en door advisering van de bij de koepel aangesloten verenigingen.

Lees hier de brieven aan KNVG en NVOG.

Laatste nieuws

Gesprekken over verlenging Regeling Vervroegd Uittreden vastgelopen

8 december 2023

Gesprekken over verlenging Regeling Vervroegd Uittreden vastgelopen

Uitnodiging bijeenkomst werk en mantelzorg

6 december 2023

Uitnodiging bijeenkomst werk en mantelzorg

In memoriam Wolter Muller

2 december 2023

In memoriam Wolter Muller

Meer nieuws