Menu

Culemborg, 21 juni 2012

Oproep drie vakcentrales voor sociaal Europa

De korte termijn bezuinigingen leiden er tot op heden toe dat fundamentele verworvenheden op de schop gaan, in plaats van dat we sociale vooruitgang boeken. Dat tij moet worden gekeerd”, aldus MHP-duovoorzitter Bob van de Wal na afloop van een gesprek van de voorzitters van de vakcentrales FNV, CNV en MHP met premier Rutte op 19 juni jl. om te pleiten voor een socialer Europa.

Op 28 en 29 juni a.s. zal op de Europese Top een rapport worden besproken met suggesties om tot een sterkere Economische Monetaire Unie (EMU) te komen. Hoewel de inhoud van dit rapport nog niet precies vaststaat, hebben de voorzitters van de vakcentrales duidelijk aangegeven dat er juist in tijden van crisis meer aandacht moet zijn voor de bescherming van werknemersbelangen en dat het de hoogste tijd is dat ook de werkgelegenheid centraal komt te staan. Het mag niet alleen om de bezuinigingen draaien teneinde te voldoen aan de Europese budgetregels. Uitdrukkelijk is aangegeven dat Europese samenwerking alleen tot iets kan leiden en het vertrouwen van consumenten en burgers kan terugkrijgen, als ook wordt geïnvesteerd in werknemers en burgers. Het gaat uiteindelijk om de welvaart en het welzijn op de langere termijn. Indien er verdere stappen worden gezet in de economische samenwerking, dienen deze te worden gekoppeld aan een investeringsagenda in groei en banen. Een stevig sociaal fundament is een vereiste om te voorkomen dat lidstaten elkaar gaan beconcurreren op werknemersrechten en lage lonen, in plaats van samen te werken.

Download hier het persbericht van FNV-CNV-MHP.
Download hier de verklaring over het ‘Masterplan’ Europa van FNV-CNV-MHP.

Laatste nieuws

Arbeidsmarkt diversiteit architect

22 februari 2024

Meer werknemers bouwen pensioen op!

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

20 februari 2024

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

economie krapte arbeidsmarkt

19 februari 2024

Stand van de economie: onder de motorkap

Meer nieuws