Menu
Oproep: scholingsaftrek voor iedereen behouden

De meeste politieke partijen lijken de afschaffing van de scholingsaftrek toch overeind te houden, zo blijkt uit de doorrekening van de verkiezingsprogramma´s door het Centraal Planbureau. Vorig jaar klonk bij vrijwel alle Kamerfracties nog verontwaardiging over de afschaffing. “Wij roepen partijen op de scholingsaftrek voor iedereen te behouden”, zegt de voorzitter van de Vakcentrale voor Professionals, Nic van Holstein.

Scholingsregeling voor iedereen
Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel voor afschaffing van de scholingsaftrek was er in de Kamer nog breed verzet te horen. Nu lijken alleen nog D66 en het CDA voor een fiscale scholingsregeling te zijn waarvan iedereen gebruik kan maken, zo blijkt uit de doorrekeningen van het CPB. VVD, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie, komen met voorstellen die alleen voor beperkte doelgroepen toegankelijk lijken. ‘Het opleidingsniveau zou niet uit moeten maken. Om- en bijscholing is van belang voor alle werkenden. Ook voor hoger opgeleiden’, aldus Van Holstein.

Verbreding aftrekmogelijkheden
De VCP wil juist dat de aftrekmogelijkheden worden verbreed. ‘Door de kosten voor zowel scholing als ontwikkeling aftrekbaar te maken, krijgen professionals meer tijd, geld en ruimte om in zichzelf te investeren’, zegt Van Holstein. ´Scholing zorgt ervoor dat mensen aan het werk kunnen blijven en duurzaam inzetbaar zijn. Scholing en ontwikkeling van werkenden moeten gestimuleerd worden in plaats van afgebroken. Wil Nederland een innoverend kennisland zijn, dan kan dat alleen met hoogwaardig gekwalificeerde professionals. Menselijk kapitaal moeten we daarom behouden en waar het kan, vergroten.’

Aanbieding petitie
Vandaag wordt in de Tweede Kamer een petitie aangeboden, die gericht is tegen de voorgenomen afschaffing van de scholingsaftrek. VCP-voorzitter Van Holstein en CNV-voorzitter Maurice Limmen overhandigen de petitie namens een brede coalitie van maatschappelijke organisaties van werknemers en werkgevers. Naast de VCP en CNV zijn dat VNO-NCW, NVO, NRTO, MKB-Nederland, NCOI, NTI, Scheidegger, De Unie, VNV, VNC en KLM. De petitie is door meer dan 3000 mensen ondertekend.

Leven Lang Leren
Met de voorgenomen bezuiniging is ruim € 100 miljoen gemoeid. De petitie wordt vandaag om 13.30 uur overhandigd aan Tweede Kamer Commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De bezuiniging en de afschaffing van de scholingsaftrek staan haaks op één van de speerpunten van het kabinetsbeleid, ‘Een leven lang leren’.

Laatste nieuws

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

19 juni 2024

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

19 juni 2024

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

12 juni 2024

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

Meer nieuws