Menu
Oproep StvdA aan werkgevers en werknemers: werk thuis en werk veilig

De tweede golf van de verspreiding van het coronavirus lijkt de harde realiteit te zijn geworden. Om de negatieve effecten op de bedrijvigheid en werkgelegenheid zoveel mogelijk te beperken, achten de centrale werkgevers- en werknemersorganisaties het van het grootste belang de stijging van de verspreiding van het COVID 19-virus te keren.

Werk thuis en werk veilig

Werk thuis, tenzij het niet anders kan. Die oproep heeft de Stichting van de Arbeid daarom gedaan aan alle werkgevers en werknemers in Nederland. De oproep is bedoeld om het aantal contacten en verplaatsingen zoveel mogelijk te beperken. Op die manier moet de verdere verspreiding het coronavirus tot staan worden gebracht, zo staat in een brief LINK van de StvdA, waarin de werkgevers- en werknemersorganisaties zijn verenigd.

Veiligheid op de werkplek

In de brief worden werkgevers opgeroepen hun medewerkers waar nodig bij te staan bij thuiswerken en het inrichten van een goede werkplek. Wanneer thuiswerken niet mogelijk is moeten de veiligheidsregels strikt in acht worden genomen. Voor werknemers en werkgevers is hiervoor een handreiking beschikbaar. Verder is er aandacht nodig voor het deurbeleid, agressie van klanten of patiënten en de beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Overleg met kabinet

De oproep van de StvdA komt een dag na de bekendmaking van nieuwe kabinetsmaatregelen in de strijd tegen corona. De werkgevers- en werknemersorganisaties voeren met regelmaat overleg met het kabinet over de benodigde steunmaatregelen. In dat kader wordt ook gesproken over de kosten van quarantaineverlof.

Laatste nieuws

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

De Participatiewet schiet tekort, fundamentele verbeteringen nodig

14 mei 2024

De Participatiewet schiet tekort, fundamentele verbeteringen nodig

Meer nieuws