Menu

VCP heeft met FNV en CNV de Tweede Kamer gevraagd om ‘de perverse prikkel’ uit de reparatie van het Dagloonbesluit WW te halen. De vakcentrales stellen voor om, naast de niet-gewerkte maanden, ook de kalendermaanden waarin weinig is gewerkt buiten beschouwing te laten bij de berekening van de WW. Een tijdelijk laag inkomen telt in het voorstel van de minister namelijk wel mee in de bepaling van het dagloon en dus in de uiteindelijke WW-uitkering.

De minister heeft eerder toegezegd om het Dagloonbesluit 2015 ruimhartig te repareren. De Stichting van de Arbeid heeft destijds twee opties aan de minister aangedragen waarbij de situatie voor alle benadeelden wordt gerepareerd. De minister heeft geen gebruik gemaakt van de hoofdoptie en heeft daarnaast nagelaten in te gaan op de terugvaloptie van de Stichting. De vakcentrales vinden dat een gemiste kans, omdat zij deze optie als een goede manier zien om de zogenoemde perverse prikkel uit de reparatie te halen.

Met deze terugvaloptie worden niet alleen de lege kalendermaanden buiten beschouwing gelaten maar ook de kalendermaanden waarin weinig is gewerkt. Een laag inkomen uit een tijdelijke klus of deeltijdbaan telt in het voorstel van de minister namelijk wel mee in de bepaling van het dagloon. In de praktijk kan dit betekenen dat tijdelijk werk in de ene maand de hoogte van de WW in de volgende maand verlaagt. Wanneer iemand niet de hele maand werkloos is geweest telt dit lage inkomen mee in de berekening van de hoogte van de uitkering. Het loont dus niet om een deel van de maand werk te aanvaarden, dat is een ‘perverse prikkel’.

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws