Menu

Culemborg, 23 april 2008

Oproep voor deelname aan de landelijke Medezeggenschap-monitor

Binnenkort start het Gemeenschappelijk Begeleidingsinstituut Ondernemingsraden (GBIO) in samenwerking met het ITS te Nijmegen met een onderzoek naar de betekenis van scholing door ondernemingsraden. Dit monitoronderzoek is eerder uitgevoerd in 1999 en 2003. De monitor is gericht op het in beeld brengen van de invloed en herkenbaarheid van ondernemingsraden en hun gebruik van deskundigheidsbevordering en mogelijke veranderingen hierop in de tijd.
Voor dit derde monitoronderzoek wordt aan enkele honderden voorzitters van ondernemingsraden een enquête gestuurd. De vragen daarin hebben betrekking op hoe en waar de OR ondersteuning, waaronder scholing, zoekt en bevat een aantal vragen over de feitelijke overlegcultuur en de aansturing binnen de organisatie.
Met een aparte enquête wordt ook de bestuurders een aantal vragen over deze onderwerpen voorgelegd. Anders dan bij de eerste twee monitoren worden ook de medewerkers in het onderzoek betrokken met een enquête over de door hen ervaren kwaliteit van de arbeid.
Vanaf september 2008 zal het ITS ondernemingsraden en bestuurders voor het onderzoek benaderen. Bij bedrijven waarvan de ondernemingsraad bij cursussen en trainingen gebruik maakt van de financiële ondersteuning van het GBIO zal dit schriftelijk gebeuren en anders telefonisch via de contactpersoon van de OR.
Er zijn ook organisaties met ondernemingsraden die niet scholen, of voor scholing geen gebruik maken van deze financiële ondersteuning. Ook deze organisaties wil het GBIO graag in het onderzoek betrekken. De MHP, die ook vertegenwoordigd is in het bestuur van het GBIO, ondersteunt deze wens. De MHP vindt het immers van groot belang om voldoende zicht te hebben op de invloed en herkenbaarheid van ondernemingsraden, zodat hierin verbetering kan worden gebracht als dat nodig mocht zijn. Daarom roept de MHP ondernemingsraden, waarin leden van de MHP zitting hebben maar die niet of niet meer bij het GBIO zijn geregistreerd, op om contact op te nemen met het GBIO.
Voor aanmelding of meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling onderzoek en beleid van het GBIO (030-2945568) of kijken op www.gbio.nl. U kunt zich ook rechtstreeks aanmelden via onderzoek@gbio.nl onder vermelding van uw naam, OR-functie en de NAW-gegevens van uw bedrijf. Als u zich opgeeft, wordt vanaf medio mei contact met u opgenomen voor nadere afspraken.

 

Laatste nieuws

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

17 april 2024

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

16 april 2024

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

webinar arbeidsvoorwaarden

16 april 2024

Terugblik webinar over arbeidsvoorwaarden voor jongeren

Meer nieuws