Menu

De VCP onderschrijft dat ondernemingsraden meer mogelijkheden moeten krijgen om beloningsongelijkheid bij bedrijven tegen te gaan. Vrouwen verdienen 18,5% minder dan mannen op dezelfde positie. Zulke beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen zijn niet meer van deze tijd.

Het initiatiefwetsvoorstel van Keklik Yücel (PvdA) over dit onderwerp, is op 21 april in de Tweede Kamer is behandeld. Om dit te bereiken wordt het instemmingsrecht van de ondernemingsraad over belonings- of functiewaarderingssystemen gewijzigd. Ondernemingen moeten ten minste eenmaal per jaar aan de ondernemingsraad informatie verstrekken over de beloningsverhouding tussen mannen en vrouwen binnen dezelfde functiegroep en moet een onderneming verantwoording afleggen in het jaarverslag over eventuele beloningsongelijkheid en de maatregelen die hiertegen genomen worden. Hierdoor wordt het bewustzijn over en de controle op gelijke beloning van vrouwen vergroot en versterkt.

Ondanks verschillende maatregelen, waaronder de belangrijkste, de Algemene wet gelijke behandeling, is de ongelijkheid afgenomen maar nog steeds niet opgelost. Het probleem blijkt hardnekkig en blijft voor een groot deel voortbestaan vanwege het gebrek aan transparantie en bewustwording binnen organisaties. Om dit proces een stap verder te helpen, is deze wetgeving behulpzaam. De VCP is van mening dat het moet gaan om geanonimiseerde gegevens, omwille van de bescherming van de privacy. Dit wordt (deels) ondervangen in het initiatiefwetsvoorstel, door deze verplichting alleen te laten gelden voor OR-plichtige bedrijven.

Laatste nieuws

Advies aan Hoge Raad over toepassen arbeidskorting bij WGA-uitkering

24 juni 2024

Advies aan Hoge Raad over toepassen arbeidskorting bij WGA-uitkering

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

19 juni 2024

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

19 juni 2024

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

Meer nieuws