Menu

Er is nog veel onbekendheid over de vraag of de regels voor medezeggenschap ook bij een faillissement gelden. De SER heeft hierom een stroomschema(.pdf) gepubliceerd dat inzichtelijk maakt welke medezeggenschapsrechten van toepassing zijn voorafgaand bij insolventie en tijdens en na een faillissement. De VCP roept betrokken partijen op, in het bijzonder ondernemingsraden, hun voordeel te doen met dit stroomschema.

Het is belangrijk dat, in het bijzonder werknemers(vertegenwoordigers) en hun medezeggenschap(sregels) bij situaties rondom insolventie en faillissement van een onderneming vaak onvoldoende worden betrokken. Dit met alle consequenties van dien. Het stroomschema is bestemd voor werknemers, werkgevers en curatoren. Het is een vervolg op het advies van de SER-Commissie Bevordering Medezeggenschap van december 2015.

Medezeggenschapsregels, zoals de Wet op de Ondernemingsraden, zijn ook voor en tijdens faillissement van toepassing. Echter, in de praktijk blijkt dat de OR vaak niet wordt geraadpleegd of geïnformeerd. Dat geldt niet alleen voor de fase waarin het faillissement dreigt, maar ook als het faillissement inmiddels is uitgesproken en er een curator is aangesteld. Uit onderzoek blijkt dat ten onrechte vaak wordt verondersteld dat de medezeggenschapsregels in deze situaties niet gelden. Het stroomschema geeft daarom inzicht in het geldende recht tijdens drie fases, te weten: de rechten en plichten voorafgaand aan insolventie, de rechten en plichten tijdens insolventie en na insolventie.

Laatste nieuws

Tijdelijk personeel

29 juni 2022

Wijzigingen arbeidsrecht en sociale zekerheid

‘Meer professionele ruimte in publieke dienstverlening’

29 juni 2022

‘Meer professionele ruimte in publieke dienstverlening’

Belastingen en premies per 1 juli 2022

28 juni 2022

Belastingen en premies per 1 juli 2022

Meer nieuws
Naar boven