Menu
OR krijgt adviesrecht beloning bestuurder

Ondernemingsraden krijgen het recht om advies te geven over de beloningen van bestuurders van beursgenoteerde bedrijven. Al geruime tijd pleit de VCP ervoor Ondernemingsraden een adviesrecht te geven. Daarnaast zou ook de vakorganisatie als partij betrokken moeten worden bij het gesprek over evenwichtig beloningsbeleid, aldus de VCP. Afgelopen week heeft een meerderheid van de Tweede Kamer voor deze wetswijziging gestemd, dat in de vorm van een amendement is ingediend door D66 en ChristenUnie.

Meer transparantie
Evenwichtige beloningsverhoudingen binnen ondernemingen zijn gediend met meer interne openheid en transparantie in het beloningsbeleid. De VCP vindt het een goede zaak dat er meer openheid komt en transparantie over het beloningsbeleid. Ook de VCP wijst exorbitante beloningen van de hand. Gesprekken tussen ondernemingsraden en bestuurders moeten bijdragen aan het voorkomen van slechte arbeidsverhoudingen die hier het gevolg van kunnen zijn.

Van bespreken naar adviseren
Op dit moment is een jaarlijks gesprek tussen de ondernemingsraad, de bestuurder en de raad van commissarissen (RvC) over de ontwikkeling van beloningsverhoudingen al verplicht. Dit recht wordt uitgebreid door ondernemingsraden niet alleen het recht te geven om mee te praten, maar ook het recht om te adviseren over het bezoldigingsbeleid, dat minimaal een keer per vier jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders moet worden vastgesteld.

Recht op uitleg
Het advies van de OR wordt tegelijkertijd met het voorstel tot vaststelling van het bezoldigingsbeleid aan de algemene vergadering aangeboden. Wordt het advies van de OR niet (geheel) opgevolgd? Dan moet er ook een schriftelijke onderbouwing voor het afwijken van het advies worden aangeboden. De voorzitter van de OR, of een door de voorzitter aangewezen OR-lid, kan het advies tijdens de algemene vergadering toelichten.

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws