Menu
Organisatie van gastouders Nysa sluit zich aan bij VCP

De organisatie van gastouders Nysa sluit zich aan bij de VCP. De aansluitingsovereenkomst is op het VCP-kantoor in Den Haag ondertekend. Nysa streeft ernaar de sociaal-economische positie van de gastouder te versterken binnen de kinderopvangbranche.

Brede achterban van professionals
VCP-voorzitter Nic van Holstein is verheugd over de komst van Nysa. “De belangen van werknemers en zelfstandige professionals lopen veelal gelijk op. De organisatie van gastouders Nysa past daar naadloos in, met professionals die begaan zijn met hun vak en blijvend willen werken aan hun ontwikkeling.”

Zichtbaar maken
Nysa streeft er naar het beroep van gastouder zichtbaarder te maken bij beleidsmakers en gezinnen met jonge kinderen. “De VCP helpt ons dat doel te bereiken”, zegt voorzitter Ottavia van den Broek. “Gastouderopvang is een hooggewaardeerde professionele vorm van kinderopvang. Wij willen een omslag realiseren in het heersende beeld van de gastouderopvang, zodat gastouderopvang een gelijkwaardige positie inneemt binnen de kinderopvangbranche en in alle beleidsplannen rondom kinderopvang wordt meegenomen.”

Opleiding en ontwikkeling
Bij Nysa zijn ongeveer 120 gastouders aangesloten. Nysa wil het beroep van gastouder professionaliseren, door mbo-beroepsonderwijs beter te organiseren en vakdagen aan te bieden. Een belangrijk aandachtspunt voor Nysa is de opleiding voor gastouders, die nog beter moet aansluiten bij de praktijk. Verder wil Nysa de financiële positie van gastouders verstevigen. Voorzitter Ottavia van den Broek van Nysa: “Wij pleiten ervoor dat de kinderopvangtoeslag voor gastouderopvang wordt verhoogd en gelijk wordt aan die van opvang in een kinderdagverblijf zodat de financiële positie van gastouders wordt versterkt.”

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws