Menu

Culemborg, 15 november 2010

Oud-voorzitter MHP en collega Ad Verhoeven overleden

Met verslagenheid hebben het Algemeen Bestuur en de collega’s van de MHP kennis genomen van het veel te jong overlijden van oud-voorzitter en collega Ad Verhoeven.

Na een langdurig ziektebed, is Ad Verhoeven uiteindelijk op zondag 14 november jl. op 61-jarige leeftijd overleden.

Ad Verhoeven begon zijn werkzaamheden binnen de vakcentrale MHP in 1976. Hij was eerst vele jaren onderhandelaar bij de Unie BLHP, later geheten De Unie. Vaak was hij betrokken bij spraakmakende cao’s, zoals de Philips-CAO. Nadat Ad op 1 april 1998 aantrad als voorzitter van de MHP, werd hij nog lange tijd gezien als ‘Philips-watcher’, vanwege zijn enorme kennis over en netwerk binnen dit bedrijf. Hij bekleedde het voorzitterschap van de MHP met verve gedurende twee statutaire termijnen tot 1 juni 2008. Als voorzitter schuwde hij niet een geheel eigen geluid te laten horen over het MHP-beleid en ging als het nodig was, met een ieder de strijd aan. De politieke context waarin hij opereerde, was niet altijd gemakkelijk. Zo wilden het eerste en tweede kabinet Balkenende fors het mes zetten in de sociale zekerheid en de pensioenen. Samen met Lodewijk de Waal (FNV) en Doekle Terpstra (CNV) was hij om die reden initiatiefnemer van de grote manifestatie op het Museumplein in 2004 tegen de kabinetsplannen over de versobering van de pensioenen en de WAO. Een samenkomst van circa 200.000 mensen was het gevolg. Hij noemde dit een hoogtepunt uit zijn carrière, vanwege de directe betrokkenheid van zovele mensen bij dit belangrijke sociale vraagstuk. Uiteindelijk leidde het tot het zogeheten Museumpleinakkoord.

Ad Verhoeven heeft voor de MHP vele belangrijke functies bekleed. Zo was hij jarenlang onder meer lid van het Dagelijks Bestuur van de Sociaal-Economische Raad, het bestuur van de Stichting van de Arbeid en tevens lid van de Bankraad, adviesorgaan van De Nederlandsche Bank. Daarnaast had hij nog vele bestuurlijke functies. Deze talrijke vertegenwoordigingen waren de reden dat hij werd opgenomen in ‘De Elite’, de Volkskrant top 200 van invloedrijkste Nederlanders. Zijn uitstraling en rustige, maar vasthoudende inbreng hebben in veel gevallen bijgedragen aan het tot stand komen van invloedrijke adviezen. Voor zijn betekenisvolle rol in het sociaal-economisch overlegmodel werd hij in 2008 koninklijk onderscheiden.

Na zijn aftreden als voorzitter is Ad Verhoeven nog verbonden gebleven aan de MHP als beleidsadviseur. Met name op het gebied van pensioenen en internationale zaken bekleedde hij vele functies.

Zowel bij de MHP als extern werd Ad Verhoeven alom gewaardeerd. Dit bleek de afgelopen periode ook uit de vele bezoeken, brieven en bloemen, die hij mocht ontvangen tijdens zijn ziekte.

De leden van het Algemeen Bestuur en het bureau van de MHP verliezen met het overlijden van Ad Verhoeven niet alleen een deskundig collega, maar bovenal een gewaardeerd mens in de omgang.

Laatste nieuws

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

17 april 2024

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

16 april 2024

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

webinar arbeidsvoorwaarden

16 april 2024

Terugblik webinar over arbeidsvoorwaarden voor jongeren

Meer nieuws