Menu
Patrick Hereijgers nieuwe pensioenwoordvoerder VCP Young Professionals

Patrick Hereijgers gaat aan de slag als pensioenwoordvoerder bij VCP Young Professionals. In die functie behartigt hij de pensioenbelangen van jongeren. “Het pensioenbewustzijn onder jongeren is laag, ik wil me de komende tijd inzetten om dat te verbeteren”, zegt Hereijgers.

Een eerste kennismaking.

Wie ben je?
“Ik ben Patrick Hereijgers, 32 jaar, en geboren en getogen in het Brabantse Sprundel. Daar woon ik nu nog steeds, samen met mijn vriendin, onze dochter van 3 en ons zoontje van 1. Nadat ik ben afgestudeerd aan de Universiteit van Tilburg, ben ik eigenlijk altijd met pensioenen bezig geweest. Het pensioenwoordvoerderschap namens VCP Young Professionals past daar dus mooi bij.”

Hereijgers is werkzaam bij pensioenuitvoerder PGGM, waar hij als productontwikkelingsmanager druk in de weer is met de transitie van de klanten van PGGM naar de nieuwe pensioenregeling op grond van de Wet toekomst pensioenen. In 2022 en 2023 heeft Hereijgers een uitstapje gemaakt naar het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waar hij werkzaam was bij de programmadirectie pensioenen. In die hoedanigheid was hij intensief betrokken bij de totstandkoming van de wet toekomst pensioenen en het bijbehorende parlementaire proces.

Wat is je motivatie om aan de slag te gaan voor jongeren?
“Het ‘pensioenbewustzijn’ is laag, zeker onder jongeren. Door de jaren heen zijn er allerlei onderzoeken naar gedaan waaruit telkens blijkt dat mensen zich niet verdiepen in hun pensioensituatie. Het is heel moeilijk om werknemers te interesseren, zelfs als het om hun eigen pensioen gaat. Voor jongeren geldt dat helemaal, zeker met de toenemende onzekerheid rond andere thema’s als werk en wonen. En dat is heel begrijpelijk, maar het neemt niet weg dat het belangrijk is om daar iets aan te doen. Gelukkig lopen er al allerlei initiatieven. VCP Young Professionals heeft bijvoorbeeld samen met de VCP het Pensioenlabel ontwikkeld en via Stichting PensioenLab lopen er al allerlei mooie acties om het pensioenbewustzijn onder jongeren te vergroten, maar het lijkt me mooi om een rol te spelen in het verder brengen daarvan.”

Waarom is het belangrijk dat jongeren worden gehoord?
“De keuzes die rond pensioen worden gemaakt, bijvoorbeeld ook in de transitie naar de nieuwe pensioenregeling, hebben directe impact op jongeren. Bijvoorbeeld bij het invaren, hoe worden de collectieve buffers in de huidige regeling verdeeld? Vaak is daarbij aandacht voor de oudere generaties, maar evengoed hebben jongeren daar ook een belang. En hoe kunnen we thema’s die jongeren aanspreken, zoals diversiteit en duurzaamheid, een rol geven in onze collectieve pensioenvoorzieningen. Ik denk dat jongeren daar wellicht een ander perspectief op hebben en vind het van belang om ook dat geluid te laten horen.”

“Tegelijkertijd geldt voor mij ook dat het pensioen gekenmerkt wordt door waarden als collectiviteit en solidariteit. Dat is belangrijk. Het perspectief vanuit de ene groep meenemen betekent dus ook niet blind zijn voor het perspectief van andere groepen. Uiteindelijk zorg je samen voor een goed pensioen. Ik vind het daarom ook van belang om die verbinding op te (blijven) zoeken, juist ook vanuit een rol bij VCP Young Professionals.”

Waarom heb je voor VCP Young Professionals gekozen?
“Ik heb VCP Young Professionals leren kennen als een organisatie die zich echt vanuit de inhoud, gericht op argumentatie, inzet voor de belangen van jongeren op allerlei thema’s. Door zitting in het SER Jongerenplatform en de samenwerking met de VCP, is het mogelijk om op allerlei tafels dat perspectief naar voren te kunnen brengen.”

Wil je mij iets meegeven? Graag! Contact opnemen kan via vcpyp.pensioenen@gmail.com.

Laatste nieuws

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

25 juni 2024

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

25 juni 2024

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

uitkerinsglasten

25 juni 2024

Gezondheid Nederlanders steeds slechter

Meer nieuws