Menu
AOW

De VCP wil dat de voorgestelde regels voor de afkoop van kleine pensioenen verder worden aangescherpt. Dat schrijft de VCP reactie op een internetconsultatie over nieuwe conceptwetgeving over de overdracht van kleine pensioenen.

Pensioenbestemming

Bij afkoop ontvangt een deelnemer het pensioenbedrag op zijn rekening en verdwijnt het uit zijn pensioenpot. Volgens het conceptwetsvoorstel worden kleine pensioenen die niet zijn ontstaan door baanwisseling voortaan ook automatisch overgedragen naar de pensioenuitvoerder waar de werknemer actief in dienst is. Op die manier behouden kleine pensioenen hun pensioenbestemming en gaan de uitvoeringskosten omlaag.

Effecten van afloop

In de reactie wijst de VCP op een aantal risico’s en aandachtspunten, bezien vanuit de pensioendeelnemers. Zij kunnen de gevolgen van afkoop lang niet altijd niet goed overzien en moeten daarom goed weten wat de gevolgen zijn. Om die reden pleit de VCP ervoor dat bij aanspraken van voor 2007 de deelnemer expliciet moet instemmen met afkoop. Het wetsvoorstel voorziet nu in instemming bij aanspraken na dat jaar.

Hoogte bedrag

De VCP vindt verder dat onderzocht moet worden of het minimumbedrag dat voor de afkoop van kleine pensioenen in aanmerking komt omhoog zou moeten. Op die manier behouden meer kleine pensioenen hun pensioenbestemming. De Stichting van de Arbeid zou daar een advies over moeten uitbrengen. Het is daarnaast van belang dat deelnemers goed worden geïnformeerd over voor wie deze wet- en regelgeving nu wel of niet gaat gelden. Zo gaat het bijvoorbeeld niet over kleine aanspraken van mensen die al met pensioen zijn of niet elders actief pensioen opbouwen. Tot slot verzoekt de VCP helderheid over de vraag wat (automatische) waardeoverdracht in het nieuwe pensioenstelsel gaat betekenen en welke rekenregels hier precies gaan gelden.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws