Menu

De werkgevers- en werknemersorganisaties zijn het in de Stichting van de Arbeid eens geworden over de manier om cao-afspraken over de private aanvulling van de WW en de loongerelateerde WGA mogelijk te maken via een gezamenlijk fonds. Werkgevers hebben ingestemd met de uitwerking van de afspraak uit het sociaal akkoord over de inkomenszekerheid van mensen die hun werk verliezen. Het centraal overleg kan nu weer worden opgepakt.

Afspraken worden nagekomen
 “Het is goed dat de werkgevers hun verantwoordelijkheid nemen en hun handtekening hebben gezet”, zegt VCP voorzitter Nic van Holstein in een reactie. Eerder deze maand kwam het centraal overleg stil te liggen nadat werkgevers kenbaar hadden gemaakt nog niet te willen tekenen. “Nu nemen ze alsnog hun verantwoordelijkheid. Voor het overleg tussen sociale partners is belangrijk te weten dat afspraken worden nagekomen.”

Gezamenlijk fonds

In een brief van de Stichting van de Arbeid aan cao-partijen wordt nader toegelicht hoecao-afspraken kunnen worden gemaakt over de private aanvulling van de WW en de loongerelateerde WGA via een gezamenlijk fonds PAWW. De decentrale cao-partijen moeten zelf afspreken om aan te sluiten bij het gezamenlijk fonds. Op die manier krijgen mensen die hun baan verliezen meer inkomenszekerheid.

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws