Menu
Overgang circulaire economie: houd oog voor arbeidsmarkt

Bij de overgang naar een circulaire economie is de rol van werknemers cruciaal. Hun kennis en ervaring zijn nodig voor een succesvolle transitie. Er ontstaan kansen op de arbeidsmarkt maar we moeten ook voorkomen dat mensen langs de kant komen te staan. Dat zei VCP-voorzitter Nic van Holstein dinsdag bij de ondertekening van het zogeheten grondstoffenakkoord in Den Haag. De VCP is een van de opstellers van het akkoord, waaraan ook de Rijksoverheid, werkgevers, milieuorganisaties en gemeenten zich hebben verbonden.

Breed draagvlak
Het grondstoffenakkoord moet de overgang naar een circulaire economie concreet gaan vormgeven, zodat we efficiënter omgaan met onze natuurlijke hulpbronnen. Op het eerste gezicht lijkt het een technische exercitie, maar volgens de VCP kan het akkoord niet zonder een sociale agenda waarin ook aandacht is voor de gevolgen op de werkvloer. Vandaar ook dat de VCP actief betrokken is geweest bij de totstandkoming van het akkoord, dat voorziet in transitieagenda’s in de sectoren biomassa en voedsel, de bouw, de maakindustrie, consumptiegoederen en kunststoffen. De overeenkomst volgt op het SER-advies ‘Werken aan een circulaire economie: geen tijd te verliezen’, dat vorig jaar werd vastgesteld. Dat advies stelt dat actieve betrokkenheid van bedrijfsleven, werknemers en maatschappelijke organisaties bij de uitvoering van de transitieagenda onmisbaar zijn.

Ontwikkeling en kansen
Voor de VCP is het belangrijk dat er aandacht is voor de ontwikkeling en kansen van werkenden. ‘Het grondstoffenakkoord is voor vakorganisaties een uitgelezen kans om richting te geven aan de transitie’, zegt Van Holstein. ‘Voor Nederland zijn er volop kansen, die moeten we gezamenlijk benutten.’ Zo ziet de VCP-voorzitter kansen in de ontwerpfase van producten en de ontwikkeling van nieuwe technologieën. Voor vakmensen zijn er ook werkgelegenheidskansen in onderhoud, reparatie en dienstverlening.

Plezier op werkvloer
De komende maanden gaan de ondertekenaars voorstellen doen die moeten leiden tot een beter en verantwoord gebruik van grondstoffen. Ook houden ze zich bezig met de vraag wat de gevolgen kunnen zijn voor de werknemer en zijn rol bij het vormgeven van de circulaire economie. Bedrijfsprestaties moeten ook in de toekomst samengaan met een hoge werknemerstevredenheid, stelt het akkoord.

Laatste nieuws

Nic van Holstein

27 februari 2024

In gesprek met Nic van Holstein: De poort naar politiek Den Haag

Arbeidsmarkt diversiteit architect

22 februari 2024

Meer werknemers bouwen pensioen op!

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

20 februari 2024

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

Meer nieuws