Menu

De overheden zijn er vorig jaar nog niet in geslaagd om voldoende mensen met een beperking aan het werk te helpen. Wel hebben ze het aantal extra banen in een jaar tijd bijna weten te verdubbelen. Werkgevers in het bedrijfsleven liggen wel op koers, zo blijkt uit cijfers die staatssecretaris Van Ark (SZW) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Sociaal akkoord
In 2013 werd in het sociaal akkoord afgesproken dat bedrijven en de overheid in 2026 samen 125.000 extra banen moeten hebben gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking. Werkgevers bij de overheid hebben bijna 6.500 extra banen gecreëerd, terwijl dat er 10.000 hadden moeten zijn om op schema te zitten. In het bedrijfsleven staat de teller nu op 23.000 en daarmee zijn de doelstellingen voor nu ruimschoots gehaald.

Participeren voor iedereen
De VCP vindt dat er een plan van aanpak moet komen voor de sectoren die achterlopen. Het lukt bepaalde sectoren niet om zelfstandig te voldoen aan de aantallen. “Het is belangrijk dat de doelstellingen uit de banenafspraak worden gehaald zodat mensen met een beperking een passende werkplek krijgen”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein. De SER heeft eerder gepleit voor beschut werk indien het niet lukt met een reguliere baan. De VCP vindt dat mensen met een beperking volwaardige werknemers zijn. Op dit moment loopt er een discussie over loondispensatie, een omstreden maatregel van het kabinet die arbeidsbeperkten zwaar treft. 

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws